söndag, juli 31, 2005

Fram för friskolor!

I USA debatteras det friskt huruvida utbildning skall vara fri eller om staten (politikerna) skall ha monopol på verksamheten. I Sverige pågår samma debatt. Att ungdomar själva skall kunna välja vilken skola och utbildning de skall ha, anser vänsterkartellen är felaktigt pga. att det enbart gynnar "rika" och skapar ett "utanförskap". Med andra ord, om du inte går på den skola socialisterna vill sätta dig på och lär dig det som socialisterna bestämt att du vill lära dig, så "skapas" det ett "utanförskap", eftersom du helt plötsligt får bestämma själv och kanske väljer en form av utbildning som andra inte väljer.

Socialisterna menar även på att kommunal verksamhet fungerar bättre än friskolor och fria val. Forskningar och resultat gjorda i USA och i Sverige visar på motsatsen (se även här, här, och här).

I USA visar det sig att det inte är dyrare för en elev att läsa på en friskola än det är att läsa kommunalt. Exakt samma resultat har redovisats i Sverige. I USA har det också visat sig att ungdomar som själva utformar sin utbildning tar större ansvar för sig själva och intar en större tolerans till andra människor. I Sverige talar också resultaten för sig själva. De elever som läser på friskolor får bättre resultat på nationella prov och kunskapstest än elever på kommunala skolor.

Var någonstans kan man finna friskolornas framgång? Först och främst ligger det i skolans eget intresse att erbjuda en god utbildning. Till skillnad från en kommunal skola, där du hittills varit tvingad att gå, så lever friskolorna på att du väljer deras utbildning. Att eleverna själva också får ta ett större ansvar och får vara med i utfromningen av sina kurser innebär också att elever tar ett större ansvar för sin egen utbildning. Resultaten talar för sig själva. Blir det konkurrens mellan skolsystem, dvs. att ingen skola kan vara säker på att det kommer ett visst antal elever varje år, ställs också högre krav på den enskilda skolan att faktiskt ge en god utbildning.

Vad är vänsterkartellen rädd för? För dem handlar det inte om att Sverige skall producera bra utbildning, utan om ideologi. Visar det sig att människor kan ta ansvaret och friheten att utforma egna utbildningar och klara av att genomföra dem utan politiskt detaljreglering och klåfingrighet, visar det enbart på att socialism inom skolan ej fungerar, att det inte går att designa system anpassade för "alla". Så länge skolverket fortsätter presentera rapporter som går i friskolornas favör, kommer de därför fortsätta censureras i Sverige, medan det i USA inte finns någon stark vänster och där har man redan goda utbildningssystem.

4 kommentarer:

Alexander sa...

Skolorna borde privatiseras men även finansieringen av skolorna borde också privatiseras. En skola som är beroende av staten för sin finansiering kommer också styras av staten.

Erik sa...

Får jag komma med ett möjligt svar på din frågeställning:
"Vad är vänsterkartellen rädd för? För dem handlar det inte om att Sverige skall producera bra utbildning, utan om ideologi."

Det handlar kanske inte så mycket om ideologi i sig självt, utan snarare om vilket gungfly det svenska samhället håller på att bli under sossarnas ledning.

Klart är att sossarna är lika rädda för både friskolor och privata sjukhus. Dessa båda företeelser kan ju de facto bevisa att modellen med kommunala skolor och landstingsdrivna sjukhus inte fungerar så bra. Bättre (eller likvärdiga) resultat utbildningsmässigt för skolorna och privata sjukhus som med bibehållen vård ändock genererar vinst för sina ägare är det stora hotet. Förr eller senare så måste ju "Svensson" ställa sig frågande till varför "staten" inte kan leverera på motsvarande vis. Om det inträffar så avslöjas den gigantiska administrationen kring skola och sjukvård och då skulle en del av den apparaten ju kunna hamna som siffror påverkar sysselsättningssiffrorna negativt.

Se där, en socialdemokratisk ond cirkel.

Christian Swedberg sa...

Jag håller med dig i det du säger, att det är en ideologisk, socialistisk ond cirkel som de inte kan ta sig ur.
Den dagen socialdemokraterna pratar om att överlåta ägandet från politiker till läkare när det gäller vården eller att företag och privatpersoner skall kunna finansiera/äga skolor för att få en så bra utbildad och konkurrenskraftig arbetsstyrka som möjligt, upphör socialdemokraterna att vara socialdemokrater. Att de inte har något annat svar i dag på problemen än att skära ned, höja skatter, reglera samt öka bidrag tyder på att de saknar den handelskraft som behövs för att komma tillrätta med problemen.

Anonym sa...

I have a academy milton blog also! Mine is for adults only so you must be over the age of 18. Since I am posting my url to your blog, please post a comment at mine...I like linking to great blogs like yours.

Milton Twins
Free Milton Sister XXX Pictures. Indentical Twins Gone Wild!