torsdag, juli 28, 2005

Äntligen fred i Nordirland?

IRA lägger ned vapnen. Ledningen för IRA uppmanade sina medlemmar att lägga ned vapnen klockan 17:00 svensk tid i dag. Framöver skall kampen för ett fritt Nordirland gå den demokratiska vägen, via parlamentet.

DUP, som är den probrittiska motsvarigheten till IRA:s politiska gren, Sinn Féin, förhöll sig skeptiska. Anledningen är att IRA som organisation inte splittras och att avväpningen inte sker i öppenhet.

Premiärministern Tony Blair var dock mera positiv. Han betonade händelsen med att det var ett "makalöst steg i Irlands moderna historia". Det är förvånande att eftergifter kommer just nu. Antingen är IRA krigströtta, påverkade av den senaste tidens händelser, eller också tjänar de inte längre på våldet.

Sedan Långfredagsavtalet från 1998, har Nordirland varit relativt fredligt. Investeringar har flödat in i den brittiska provinsen. Det ekonomiska uppsvinget har inneburit att IRA bytt skepnad och blivit en lukrativ maffiaverksamhet.

I vilket fall skulle det vara skönt om britter och irländare skulle kunna leva i fred med varandra och få ett slut på oroligheterna. Det finns alltid hopp, och uttalandet i dag tyder på en hoppfull framtid för Nordirland.

Inga kommentarer: