fredag, juli 22, 2005

Tyskt nyval i september

Så är det klart. Tysklands president Horst Köhler meddelade i går kväll att det skall hållas nyval i september. Tyskland har befunnit sig i en märklig politisk situation, där avhoppare från förbundskansler Schröders socialdemokratiska parti, slagit sig samman med resterna av det gamla kommunistiska partiet, och bildat en vänsterlista. Samtidigt har socialdemokraterna präglats av inre stridigheter angående Schröders reformprogram, stigande arbetslöshet och dalande stöd bland det tyska folket.


Gerhard Schröder

Enligt tysk lag får inte parlamentet upplösa sig självt, varför Schröder gjorde en beundransvärd insats. Alla nederlag medförde att Schröder insåg att han behövde ett större folkligt stöd för att kunna föra sin politik. Schröder uppmanade då sina partikamrater, liksom kollegor i samarbetspartierna att resa ett misstroendevotum mot honom, där Schröder även uppmanade sina kollegor att rösta mot honom. Detta innebar att socialdemokratiska regeringen inte längre hade förtroende i parlamenten och öppnade för presidenten att kunna upplösa parlamentet och utlysa nyval. Vilken svensk socialdemokratisk minister hade gjort något liknande?


Angela "Järnmädchen" Merkel

Schröders förhoppning var dock den att han med detta skulle återvinna förtroende bland folket och få stöd för sin politik. Nu förväntas istället den krist-konservativa koallitionen vinna stort, med den konservativa Angela Merkel i spetsen. Hon har alltid haft "järnladyn", Margaret Thatcher, som stor förebild, varför hon i Tyskland kallas för "järnmädchen".

Sedan Helmut Kohl har de krist-konservativa inte haft något riktigt slagfärdigt alternativ till socialdemokraterna och Schröder. "Järnmädchen" kan därför bli den injektion som tysk politik är i stort behov av.

Go Merkel!

Inga kommentarer: