torsdag, juli 21, 2005

Att dölja arbetslöshet...

Leif Pagrotsky utlovar 3 500 fler platser på högskola och universitet. Detta skapar en tillfällig minskning av antalet arbetslösa ungdomar, men väl färdigutbildade riskerar ändå de nyutexaminerade att hamna i öppen arbetslöshet. Det råder ett överskott i dag på akademiker. Det finns inte tillräckligt många arbeten.

Man argumenterar från socialdemokratiskt håll att barnkullarna håller på att växa och att det därför behövs en utökning av antalet högskoleplatser under 2005 och 2006. Att dagens tonåringar annars riskerar att möta en tuffare konkurrens om platserna till högskolan. Att dessa förslag kommer lagom till dess att det är val, är naturligtvis bara en ren tillfällighet?

Utökningen av antalet högskoleplatser kan vara aktuell när det går i linje med vad företagen efterfrågar och det finns en faktisk barnökning. Sverige lider fortfarande av dalande antal nyfödda barn, även om det är på väg att stiga något. Detta förslaget är en lek med siffror för att dölja en öppen arbetslöshet bland unga. Notan för skattebetalarna blir på 175 miljoner kronor, som bara är en tillfällig lösning.

Hade det inte varit bättre att lägga de 175 miljonerna på att skapa riktiga arbeten?

Inga kommentarer: