måndag, juli 11, 2005

Islamism

Åke Wredén, f.d politisk redaktör för Nerikes Allehanda, skriver på ledarsidan i dagens Borås Tidning att islamism är inspirerad av "högerextremism" och är "fascistisk". Facism är ett utslitet uttryck som används friskt av vänsterrörelsen så till den milda grad att själva innebörden av fascismen har gått förlorad.

Fascismen är en i huvudsak italiensk rörelse. Man har försökt att jämställa nazism med fascism, vilket är missvisande. Fascismen saknar den karakteristiska raspolitiken. Den motsätter sig dock parlamentarism. Styret är diktatoriskt och inspirerat av syndakalismen, då kooperativa branschsammanslutningar utser ledamöter i parlamentet.

Hyllandet av våldet och den romerska civilisationen står i fokus, vilket har inneburit att fascistiska stater (Italien) ofta har haft äventyrliga utrikespolitiker. Dock är drömmen att återupprätta Romerska riket, varför enbart medelhavsländer kan ha något egentligt intresse av ideoligin.

Fascismen är också mera "frihetlig" jämfört med nazism. Den är inte lika totalitär som nazism och kommunism då kyrka, byråkrati, monarki och militär förblir egna maktcentra.

Att således denna nya rörelse, islamismen, skulle vara "fascistisk" är fel. Bin Laden och al-Qaida sitter inte och drömmer om att återupprätta Romarriket. Det är inte därför som de bombar västvärlden. Den islamistiska ideologin är inspirerad av nationalsocialism. En företeelse som inte heller är en "högerextrem" rörelse, då den växte fram inom den tyska "arbetarrörelsen", ur det tyska arbetarpartiet. Om nazismens ursprung kan det vara intressant att återkomma till, men för att återgå till islamismen och varför det finns tydliga kopplingar till nationalsocialismen får man lyfta fram vad islamisterna vill åstadkomma.

Islamisterna strävar efter en "ren värld". De anser att det finns överlägsna, liksom underlägsna människor och klassar in människan därefter. Det finns också bara en enda sann väg att gå för att upprätta deras "utopi" och de som står i vägen måste elimineras.
Demokrati och parlamentarism är inte eftersträvansvärt. Istället skall världen styras av en ledare, en "ren ledare", vars ord är lag. Detta är grunderna.

De muslimer som inte följer "rätt lära", liksom kristna och andra "otrogna" och "lägre stående människor", förtjänar inte livet. Islamisternas tolkning av islam är den enda rätta. Ledaren som skall styra världen står Gud närmast och det han säger, är Guds ord, vilket är det samma som lag. Islamisterna vill tvinga på resten av världen sin ideologi med våld, och förhärligar samtidigt våldet, liksom de förhärligar våldsverkarna. Nazisterna förhärligade de som dog för den "rättfärdiga kampen". De blev martyrer. På samma vis agerar terroristerna.

Bin Laden och al-Qaida är därför en rörelse med kopplingar till nationalsocialism och inget annat.

Inga kommentarer: