fredag, juli 08, 2005

Det finns sund media

Borås Tidnings, Expressens och SvD:s ledare visar på att det finns medmänsklighet i Sverige och att det är terroristernas ideologi och kamp gentemot den fria världen som måste bekämpas, och inte den fria världen som skall ge efter för terroristerna, den linje DN för. Expressen skriver bl.a. att;

"I London attackerade al-Qaida själva storstadens livsnerv, kollektivtrafiken i rusningstid. Fullständigt oskyldiga personer mördades och skadades i syfte att orsaka maximal skada på det brittiska samhället och straffa det för Irak och för kriget mot terrorismen.

Al-Qaida är en närmast neonazistisk organisation. Den har långt mycket mer gemensamt med Hitler än med Muhammed. Dess hat mot den liberala demokratin, mot judar, amerikaner och andra allierade har tydliga ekon i europeisk 1900-talshistoria. På samma sätt som Tredje rikets ideologer drömmer de om en ny och renare värld fri från den verkliga världens larm och smuts och de skyr inga medel för att nå dit. Och de inskränker på intet sätt sina ambitioner till Mellanöstern; även Europa är ett självklart missionsområde.

Al-Qaida rekryterar gärna soldater från studentkretsar i europeiska storstäder. De som utförde den 11/9 var teknologstuderanden från Hamburg. De som attackerade London i dag var rimligen bosatta i staden. Dådens omfattning och precision kräver lokalkännedom och lång planering. De utnyttjade det öppna samhällets alla friheter för slå till mot detsamma.

Det hot som al-Qaida står för måste bekämpas på många plan. Inget försvar utesluter något annat. De hot som totalitära stater riktar mot omgivningen kan hanteras med styrkebalans, isolering och ibland krig mellan arméer. Kriget mot terrorismen är mycket svårare. Det finns ingen stat att avskräcka, ingen regim att bojkotta, inga arméer att oskadliggöra, ingen part att förhandla med.

Men det är en helt nödvändig kamp."
Moderaten Johan Wennström har skrivit en debattartikel i dagens Expressen som mycket väl beskriver den rådande situationen och varför Sverige bör finnas på Englands sida, och inte längre stå frånvända och låtsas om att det regnar.


Utländska röster

National Reviews James S. Robbins, skriver bl.a. att;

"It is doubtful that these attacks will influence British policy, at least in any way favorable to al Qaeda or its ideological allies. Londoners are no strangers to terror attacks. According to the MIPT Terrorism Knowledge Base, there have been 126 terrorist incidents in London since the late Sixties, making it among the most targeted European capitals. (Note: There have been 309 attacks in Paris over the same period.) London has been attacked not only by the IRA, but also the Popular Front for the Liberation, Hamas, the Palestinian Islamic Jihad, the Abu Nidal Group, and now al Qaeda. Not to mention the Blitz during World War II. If Hitler's Luftwaffe could not break Britain's will, what chance do the terrorists have?"
Nile Gardiner, John Hulsman, Sarah Allison och Kathryn Cullom skriver på The Heritage Foundation att;

"By striking London, al Qaeda hoped to achieve a three-pronged propaganda success. First, it planned to disrupt the Group of 8 (G-8) meeting, a symbol of the most powerful Western leaders in the world. As is already clear, that aim has failed. Second, it hopes for the ‘Spanish effect,’ to alienate the British public from its government, as was so successful in Madrid. Here, too, the terrorists are bound to fail, for they have underestimated the strength and resolve of the British people."
Roger Bate på American Enterprise Institute skriver vidare;

"Londoners have been very tolerant of Muslim organizations and one hopes that this can be maintained amid the search for the evil-doers. Perhaps this tragedy will spur the leaders in Gleneagles to some good agreements and a new commitment to fight terrorism. But I am not entirely hopeful. We have had suitable commiserations, but where are the really strong statements on fighting terrorism from either Chancellor Schröder or President Chirac? They have an opportunity to show solidarity and they shouldn't blow it."
Nu är hög tid att visa beslutsamhet och enighet gentemot terrorism. Vill vänsteranhängare låta terrorister och terrorist-kolaboratörer verka fritt i Europa, så får det stå för dem. Vi andra som värnar demokrati och frihet bör sluta upp bakom England och USA och hjälpa till i kampen mot terrorism innan flera oskyldiga människor sprängs i luften.

Inga kommentarer: