torsdag, juli 21, 2005

Svenska fängelser

Så var det dags igen. Alarmerande rapporter visar att fångarna tagit över på Hall, där Sveriges farligaste brottslingar sitter inspärrade.

"Fångarna styr helt och hållet. Deras ledare trycker ned sina kamrater som inte anpassar sig. Situationen är ohållbar", säger Therese Lundberg, styrelseledamot i SEKO-facket på Hall och skyddsombud, till Expressen.
Misshandel och hot är vad personalen på Hall får utstå. Nu skall man dessutom skära ner på personalen, trots uppmärksammade rymningar och kravaller inne på Hall under förra året, liksom våldet trappats upp ytterligare under det senaste halvåret.


Anstalten Hall

Vad krävs för att ansvariga minister Tomas Bodström skall vakna? Det räcker inte att skylla ifrån sig på andra personer inom myndigheter, Tomas är ytterst ansvarig för att säkerheten på landets fängelser skall fungera. Det är inte acceptabelt att kriminella skall styra och ställa på ett av landets fängelser som är till för våra värsta brottslingar. 21 fångar sitter nu i isoleringsceller. Personalen vågar inte gå i närheten av dem. Så skall det inte få se ut. Det som behöver rättas till är också lätt att åtgärda.

Först och främst behövs nya rutiner och ökad säkerhet. Internerna skall vara åtskilda en och en när personalen skall göra ärenden. Personal skall heller aldrig vara ensam med en intern. Möten mellan personal och interner skall vara övervakade och, framför allt, personalen måste få använda våld om situationen kräver. Elpistol är ett effektivt medel för att personalen skall kunna vara säker, utan att behöva skada internen. Elpistoler ger en kraftig elstöt som paralyserar den som träffas i några sekunder, men det är fullt tillräckligt för att övriga kollegor skall kunna rycka in och oskadliggöra en intern om så behövs.

Det är inte anställd personal som skall vara rädd på sin egen arbetsplats. Det skall vara en säker och trygg arbetsmiljö. Det är inte de kriminella som skall få en semester i några år, ställa och styra omkring sig och att komma och gå som man själv behagar. Någon gång måste politikerna vakna till liv, inse att det inte är de kriminella som det skall daltas med, utan personalen och det civila samhället som tränger skydd och har ett behov av säkerhet och trygghet.

Inga kommentarer: