fredag, juli 01, 2005

Bakslag

Igår sade Spanien ja till att låta homosexuella par ingå äktenskap och blir därmed det fjärde landet efter Belgien, Holland och Kanada att tillåta samkönade äktenskap. Man påstår att utvecklingen är i liberal riktning, men i själva verket är det en egalitärt socialistisk vändning som dessa länder har tagit. Man har fastslagit att äktenskap är en jämbördig rättighet.

I sakfrågan är det som så att äktenskapslagstiftningen inte alls är till för att staten ska manifastera folks kärlek, det får de göra själva eller i kyrkan, utan för att skapa stabila spelregler kring i första hand barnuppfostran, möjligen för att skydda en svagare part i en hushållsgemenskap. Ur detta perspektiv är det inte märkvärdigt att man har två skilda juridiska termer för heterosexuella och homosexuella giftermål, dvs. äktenskap och registrerat partnerskap.

Det är genom äktenskap, mellan man och kvinna, som familjebanden knyts.
Dessa politiska beslut är därför fel väg att gå.

1 kommentar:

Tor Billgren sa...

Familjer knyts ihop även genom homosexuella förhållanden.