torsdag, juli 21, 2005

LO trampar vatten

LO vill ge människor som arbetar illegalt i Sverige ett skadestånd. I Spanien vill man ge illegal arbetskraft amnesti, vilket LO tycker är fel väg att gå. Att inte ge amnesti ligger förmodligen i linje med hur man behandlade lettiska arbetare, då man satte arbetsplatsen i blockad, drev företaget i konkurs och skrek ”Go home, Go home” utanför de lettiska arbetarnas bostad. Nu vill man skicka hem illegal arbetskraft omedelbart, men med ett skadestånd på fickan.

Kommer detta att lösa problemet? Det som LO vill göra är att angripa arbetsgivarna, genom att göra det lagligt att arbeta illegalt, men olagligt att köpa illegal arbetskraft, vilket skall ge skadestånd till den som är anställd illegalt från arbetsgivaren. LO vill alltså angripa detta problem på samma vis som socialdemokratin angripit prostitutionen, genom att straffa den som köper sexuella tjänster, samtidigt som man gjort det lagligt att erbjuda sexuella tjänster.
Har prostitutionen minskat? Människor har genom tvång och hot kidnappats till väst, bl.a. till Sverige, för att under vidriga förhållanden sälja sex. Detta är för visso en grym industri, som borde bli totalförbjuden, och kan inte jämföras med vanligt hederligt arbete, men grundproblematiken blir den samma.

Gör man det lagligt att arbeta illegalt, samtidigt som man enbart riskerar att betala den mellanskillnad som finns mellan den av arbetsgivaren satta lönen och den lön som facket anser skall gälla, sparar man ändå stor pengar, då arbetsavgivaravgifter etc. utgår. Det är nämligen där problemet egentligen ligger, att det är dyrt att nyanställa och nyrekrytera.

Det är inte som så att arbetsgivare är onda. Större företag med stor omsättning behöver inte anställa illegal arbetskraft. De nyanställer inte alls. Det är för stora kostnader och verksamheten måste gå runt liksom ge avkastning till alla de människor som investerat i företaget. Det är mindre företag och statliga företag som anställer illegal arbetskraft. Statliga företag som inte går med vinst tjänar på illegal arbetskraft, liksom små företag med få anställda också tjänar på att anställa illegal arbetskraft eftersom verksamheten riskerar att stagnera och dö ut annars. Det är inte av arbetsgivares snikenhet och ondska som illegal arbetskraft finns i Sverige. Det är pga. att den socialdemokratiska regeringen tvingat företag till sådant, genom ständigt höjda arbetsgivaravgifter, skatt på arbete etc. som detta finns.

Amnesti skulle inte heller lösa någonting, då man kan fortsätta jobba svart efter att man fått sitt medborgarskap och arbetstillstånd, då problemet för arbetsgivare, att det kostar för mycket att anställa ”vitt” finns kvar. Facket måste befrias från socialdemokratin och på allvar börja företräda sina medlemmar istället för att föra socialistisk politik och hänga ut arbetsgivare.
Först då kan man nå en lösning på problemet som alla parter tjänar på, dvs. genom lättnader för företag att nyanställa och nyrekrytera samtidigt som man gör det olagligt både att arbeta illegalt och att anställa illegal arbetskraft.

Inga kommentarer: