onsdag, juli 20, 2005

Valet föll på Roberts

I natt presenterade Bush sin kandidat till den amerikanska Högsta domstolen. Den nominerade är domare John G. Roberts Jr. Han har en gedigen meritlista. Han tjänstgjorde som biträde till domaren William H. Rehnqvist och har arbetat inom Justitiedepartementet under Reagan och George H.W. Bush. Hans rykte grundar sig också på att han var en av de mest framgångsrika advokaterna i Washington, inför den domstol han nu skall beträda.Som O'Connors efterträdare, en "mainstream" konservativ, förväntas Roberts föra domstolen längre åt höger. Demokraterna har samlat in information kring samtliga tänkbara kandidater och samlat sina finansiärer och aktivister för att stå i startgroparna, redo till attack, vem det än är som Bush nominerar, som inte är i linje med vad demokraterna önskar se, dvs. en kandidat som inte för domstolen åt mitten i det politiska spektrumet.

Demokraterna har också riktat sina attacker på Roberts restrektiva syn på aborter, men även att han är vit och medelålders man. Att redan nu kritisera och utmåla Roberts som något av det extremaste Bush kunde ha hittat, kan slå tillbaka mot demokraterna. Roberts har ett rykte om sig att vara rättvis, saklig och har vänner både bland republikaner och demokrater, varför det är lågt att försöka utmåla honom som extremist. Roberts verkar vara ett bra och förnuftigt val av Bush.

Det faktum att inte kandidaten kommer ifrån någon amerikansk minoritet eller är kvinna, är en spännande utveckling. Bush kommer under sin tid vid makten nämligen få utse en kandidat till, vilket är få presidenter förunnat. William H. Rehnqvist väntas avgå pga. sin ohälsa. Rehnqvist är chefsdomare i Högsta domstolen, varför Bush här har sin chans att göra sig själv historisk om han utser en kvinna ur en minoritetsgrupp. Skrällen kan således komma senare och bli oändligt mycket större.

Inga kommentarer: