tisdag, juli 26, 2005

USA erkänner Nordkorea

USA erkänner Nordkorea som suverän stat, samtidigt som man lugnat Norkoreas ledning med att USA ej ämnar attackera landet.

Sexpartssamtalen som jag tidigare tagit upp är nu i full gång och skall pågå i minst fyra dagar. Förutom USA och Nordkorea, sitter även Japan, Ryssland, Sydkorea och Kina med i förhandlingarna. Samtliga länder är oroade över Nordkoreas energiförsörjning och säkerhet. Att USA öppnade förhandlingarna i försonlig ton är glädjande. Att erkänna en socialistisk diktatur bär emot, men på annat sätt kan man inte hjälpa medborgarna som får utstå hårt förtryck, svält och andra grymheter i Nordkorea. Nordkorea har också sagt sig vilja se ett kärnvapenfritt Korea. Att det redan såhär pass tidigt in i förhandlingarna börjat öppenhjärtligt, och USA redan tycks ha fått sitt krav igenom, ett kärnvapenfritt Korea, ser det ut att bli ett reslutat som alla parter kan vinna på.

USA har dock sagt att man inte kommer att normalisera de diplomatiska banden förrän Nordkorea fullt ut sagt sig villigt att avveckla sitt kärnvapenprogram.

USA har även lovat att säkerhetsgarantier och bistånd till energisektorn skall skänkas Nordkorea så fort Nordkorea överger sina planer på att producera kärnvapen, liksom Sydkorea har sagt sig villiga att ge Nordkoreas svältande befolkning 500 000 ton ris, liksom 2 000 Megawatt el, vilket motsvarar hela Norkoreas elbehov, om man lovar att nedrusta.

Om Nordkorea sätter stopp för sitt kärnvapenprogram kan svälten och det outhärdliga livet i jordens värsta diktatur lindras för miljontals människor.

Inga kommentarer: