lördag, juli 09, 2005

G8 - mötet

Vad kom man egentligen fram till? Man skall öka biståndet med 50 miljarder dollar, liksom skänka tre miljarder dollar till Palestina för att främja freden i Mellanöstern. Exportstödet för jordbruksprodukter skall också avskaffas "vid ett trovärdigt slutdatum", samtidigt som teknisk utveckling för att minska bruket av fossila bränslen skall främjas.

Vad innebär detta för Afrika och fattigdomen? Inte mycket. Att skänka pengar hjälper bara för stunden. Biståndet borde istället vara i form av utbildning och att bygga upp infrastruktur. Det spelar ingen roll om man anlägger skolor och reningskraftverk, om det inte finns personal som kan underhålla verksamheten. Afrika behöver "know how", egen ekonomi och infrastruktur för att kunna fungera.

Det beslut som kommer få betydelse är avskaffandet av exportstödet. Det innebär att afrikanska jordbruksproducenter kan sälja sina råvaror utan att behöva dumpa sina priser och riskera sin egen överlevnad, pga. Europeiska prisdumpningar. Detta är ett steg i rätt riktning. Dock kvarstår betydande svårigheter och problem. Den europeiska marknaden är fortfarande stängd för afrikanska råvaror. Det skulle behövas handelslättnader även på detta område för att stimulera afrikansk ekonomi. Att det heller inte är fastställt något absolut slutdatum när exportstödet skall avskaffas underlättar inte heller.

Att satsa på annan teknologi för att minska användningen av fossila bränslen är positivt. Det hoppas jag Sverige tar till sig, som förbjudit forskning kring kärnkraft, trots att den i dag är den mest högeffektiva och mest miljövänliga energikälla vi har.

G8-mötet blev helt enkelt inte det som Afrika hoppats på. Ökat bistånd glädjer sig många åt, men det är bara pengar. När pengarna är slut, kan vi alltid ge mera pengar, men kan inte Afrika stå på egna ben, så blir det Europa som får hålla Afrika i gång. Det är ingen sund utveckling. Afrika måste få stå självt, lösa sina egna problem och klara sig själva. Det är dags att Europa lämnar Afrika och låta kontinenten välja sin egen väg att gå.

Länkar:

Göteborgs Posten
Expressen

Inga kommentarer: