tisdag, juli 19, 2005

Bush häver sanktioner mot Indien

I maj 1998 utförde Indien kärnvapenprovsprängningar. Det var då som USA införde sanktioner mot Indien. Lättnader infördes i och med terrorattacken 2001, i sambande med att Indien lovade ge USA sitt stöd i kriget mot terrorism. Nu kan dessa sanktioner hävas helt efter en vädjan från Bush till den amerikanska kongressen.


George W Bush

Indien har inte skrivit på anti-spridningsfördraget för kärnvapen, varför USA ej enligt amerikansk lag kan exportera teknik som kan användas till kärnvapenprogram.

Det som USA istället skall göra, om Bush får sin vilja igenom, är att stärka den civila kärnkraften. Det bränsle som reaktorn i Tarapor har fått från Ryssland håller på att ta slut pga. USA:s sanktioner.

Häver man sanktionerna har USA bidragit till att stärka ett fattigt Indien ytterligare. Inte bara för att man får tillgång till säker, högeffektiv energiförsörjning, man får också ett miljövänligt och bättre alternativ, än till att tvingas elda med fossila bränslen.


Bush-Miljörörelsen: 3-0

Inga kommentarer: