onsdag, juli 06, 2005

Italienare kräver liren åter

Lega Nord har samlat på sig 100 000 namnunderskrifter med krav på att Italien återinför liren som valuta. Välfärdsministern Roberto Maroni, räknar att ha nått de 500 000 underskrifter som behövs för att få till stånd en folkomröstning i frågan innan årskiftet, enligt SvD.


Roberto Maroni

Skulle det bli en folkomröstning och Italien lämnar euro-samarbetet, är EU:s kris långt från över. Att Sverige valde rösta nej till euron framstår alltmera som det mest fönuftiga val man kunde gjort.

Inga kommentarer: