lördag, juli 02, 2005

Politisk strid blossar upp i USA

Sandra Day O'Connor har sagt att hon är villig att träda tillbaka från sin post i USA:s Högsta domstol för att spendera mera tid med sin make. Hon blev utnämnd av Reagan 1981. Då var hon en moderat konservativ, men med åren blev hon alltmindre sina ideal trogen.


Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor.

Hennes avgång öppnar för politisk strid i USA. Det är Högsta domstolen som avgör i konstitutionella frågor, och just nu är abort- och homoäktenskaps frågorna heta i USA. Demokraterna och abortföreträdarna är rädda för att Bush skall utse en domare med en mera konservativ syn, medan de konservativa hoppas på att just detta blir fallet.
Vita husets talesman Scott McClellan sade till Fox News att han "hoppas att demokraterna inte gör en utnämning till Högsta domstolen till en kontroversiell politisk affär." Det är dock högst troligt att det blir en bitter strid mellan Republicans och Democrats.

Ett fast beslut väntas inte komma från Vita Huset förrän president Bush kommer tillbaka från G8 mötet i Europa, men min fromma förhoppning är att Bush får igenom ett förslag till en mera konservativ domare för att förankra att traditionella västliga värderingar fortsätter försvaras i USA.


Länkar:

Fox News
Washington Times

Inga kommentarer: