måndag, juli 25, 2005

Föräldrar och unga måste ta ansvar

I dag presenterade den borgerliga alliansen sitt förslag till att få bukt med den ökande ungdomsbrottsligheten. Socialdemokraterna har agerat svagt i denna fråga. Socialtjänst, polis och skola har inte haft, och inte heller fått, några verktyg till att kunna agera. Det som de borgerliga vill förändra och förtydliga är den viktiga frågan om vart ansvaret skall läggas.

Ansvaret skall förskjutas från samhället till föräldrar och den enskilde, den som begått den kriminella handlingen. Hittills har ungdomar kunnat sparka sönder busskurer och klottra med graffiti på offentliga, liksom privata bostäder och fastigheter, utan nämnvärd åtgärd från politikernas sida. De som har fått betala, är de laglydiga medborgarna som arbetar och sliter för att få sin inkomst. Detta är i grunden fel. Att ansvaret läggs hos föräldrarna, borde avhålla unga från att inleda en brottslig karriär. Vetskapen om att det är föräldrarna och en själv som får betala, och inte okända ansikten, har en avskräckande effekt.

Att polisförhör skall hållas i hemmen liksom föräldrar skall närvara vid rättegång, torde också ha en verkan som avhåller unga från brott.

Samarbetet mellan polis och skola skall också förstärkas. Misstanke om brott skall kunna få en snabb åtgärd från samhället. Det handlar inte om en vilja till att straffa ungdomar och låsa in dem för tid och evighet, utan för att få bukt med en ökande och för samhället oerhört skadlig kriminalitet. Att unga får träffa sina offer, eller arbeta av sitt straff ute i samhället, innebär att nya dimensioner av livet ges. Man för fram människan i fokus och visar andra alternativ till kriminalitet och destruktivt beteende. På så vis kan resurser sättas in tidigt och visa att brott inte lönar sig, vilket det tyvärr gör i dagens Sverige. Kan man avhålla unga från att begå brott i större utsträckning har en stor seger gjorts, för samhället såväl som för enskilda familjer och människor som kan få en ljus framtid, i stället för att riskera hamna i ett beteende där man åker in och ut på Sveriges anstalter och ställer till det för medborgare som inget annat vill, än att leva i fred och frihet.

Ett bra förslag till åtgärdspaket som borde ha kommit långt tidigare.

1 kommentar:

Alexander sa...

Jag håller med dig att det är rimligt att föräldrarna betalar skadestånd för de brott som deras barn begår. Som förälder är man ansvarig för vad ens barn gör.