fredag, juli 01, 2005

En uppmaning till socialdemokratin

Gör Kjell Olof Feldt till partiledare! I gårdagens DN vill han ha ett skattetak på 40 procent och sänka arbetsgivaravgifterna. Äntligen en socialdemokrat som inte fastnat i den bokstavstroende socialismen, utan kan presentera faktiska förslag som kan ge arbeten. Kjell Olof Feldt inleder med;


"I denna artikel pläderar jag för en mer expansiv finanspolitik, med skattesänkningar inriktade på att främja en ekonomisk tillväxt som ger ökad sysselsättning och sänker arbetslösheten.

Utrymmet för en sådan politik skapas inte bara av den stora mängden arbetslösa eller undersysselsatta människor. Sverige har också en i ett historiskt perspektiv unik kombination av stark externbalans med stort handelsöverskott och lågt eller obefintligt inflationstryck som ger betydande svängrum för höjd ekonomisk aktivitet via lägre offentligt sparande. Om Keynesiansk politik någon gång ska prövas igen borde det vara nu.

Allt fler ställer frågan hur svenskt näringsliv ska förmås att skapa fler jobb och fler företag som ökar både produktion och sysselsättning. Den verkar inte vara alldeles lätt att besvara. I varje fall är det inte så enkelt som att ekonomisk tillväxt automatiskt ger fler jobb. Sverige har ju haft snart fem år av god tillväxt men var finns de nya jobben? Och samma fenomen syns i många andra länder. Ekonomspråket har uppfunnit en ny term, "jobless growth".

Jag gör inte anspråk på att sitta inne med hela svaret på frågan varför så många människor inte hittar ett jobb som de både klarar av och kan leva på. Men jag tycker mig se två grundläggande problem som måste lösas.

Det ena är att en mängd arbetsuppgifter inte blir utförda i vårt land därför att ingen vill betala vad de kostar. En konsekvens är att jobb flyttas ut ur landet eller rationaliseras bort."

Sunda och förnuftiga kommentarer. Kjell Olof, skulle inte socialdemokraterna lyssna på dig, så är du välkommen att hoppa i vattnet på den andra sidan.
Kom igen! Vattnet är skönt!

Inga kommentarer: