lördag, juli 02, 2005

G8 mötet och Afrika

G8 mötet ställs inför en rad svårigheter att reda ut. Ett av de stora problemen är Mugabe och hans marxistiska diktatur i Zimbabwe. Australien och Nya Zeeland vill sätta press på Mugabe och Zimbabwe. I ett gemensamt uttalande sade den australienske utrikesministern Alexander Downer, och hans nyazeeländska kollega Phil Geoff att;

"Den zimbabwiska regeringens fortsatta ovilja att respektera demokratin och de mänskliga rättigheterna måste bli föremål för ett kraftfullt agerande från det internationella samfundets sida", enligt DN.

Enligt FN har över 200 000 människor förlorat sina hem i "Operation bort med skräpet", som inleddes för sex veckor sedan. Tusentals enkla bostadshus och gatustånd har rivits. Operationen har dock inget att göra med att man vill riva någon "slum", utan att helt enkelt straffa de som röstade på oppositionspartiet MDC, som hade sitt starkaste stöd bland just stadsbefolkningen. Det som Australien och Nya Zeeland vill få till stånd är en bojkott av Zimbabwe i alla idrottsliga sammanhang, få dem uteslutna från Internationella Valutafonden (IMF) samt uppmana Zimbabwes grannländer (framför allt Sydafrika) att sätta press på Mugabe och få honom att respektera mänskliga rättigheter.

Sydafrika måste ta ansvar för södra Afrikas utveckling. USA och Europa måste släppa Afrika. Nu är det hög tid att Afrika får börja klara sig självt, och sluta vara biståndsberoende. Thabo Mbeki målade upp en vision för Afrika redan 1996, då Sydafrika fastslog sin nya grundlag, att Afrika skulle vara en välmående och fredlig kontinent, fri från konflikter och ekonomiskt starkt till att kunna klara sig självt i den globala konkurrensen. Hans förslag inför G8 mötet har enbart en ljuspunkt för Afrika, nämligen kravet på handelslättnader. Skuldlättnader och ökat bistånd kommer enbart innebära att afrikanska länder plötsligt får kredit att kunna börja låna igen, liksom bistånden inte löser de egentliga problemen, nämligen AIDS, fattigdom och svält. Afrika behöver bygga upp en egen infrastruktur och ekonomi. Bistånd och skuldlättnader riskerar enbart spä på fattigdomen i Afrika.

Mbeki har dessutom varit förnånasvärt tyst i frågorna kring Zimbabwe och AIDS, vilket är Afrikas idag största problem. 25 miljoner människor är HIV-smittade och 11 miljoner barn har förlorat sina föräldrar. Mbeki måste lyfta dessa frågor inför G8 mötet och komma till stånd med något reellt för att få fart på Afrika. Gör han inte detta, riskerar Afrika fortsätta leva i fattigdom, med korruption, ofria val och inbördes konflikter.


Se även;

Africa's Great Leap Forward

Inga kommentarer: