söndag, juli 10, 2005

Nordkorea återupptar förhandlingar

Sedan ett år tillbaka har Nordkorea bojkottat förhandlingarna. Anledningen är att Nordkorea inte kunde ställa sig bakom ett avtal som enbart innebär att Nordkorea skall nedrusta sin kärnvapenarsenal och avbryta sin upprustning, liksom oron över Condoleezza Rice's uttalande om att Nordkorea var en tyranniets utpost i kriget mot terrorismen.

I dagarna är Condoleezza Rice på genomresa i Asien. Efter en öppen förklaring gentemot den nordkoreanska ledningen att USA ej ämnar attackera Nordkorea, liksom påtryckningar från Kinas utrikesminister Li Zhaoxing, återupptar Nordkorea sexpartssamtalen. Förutom Kina, USA och de båda koreanska staterna deltar även Japan och Ryssland i samtalen.


Condoleezza Rice

Förhandlingarna riskerar dock att haverera igen trots att Nordkoreas kärnvapenprogram i dag är det största hotet mot stabiliteten i Asien. Anledningen till detta är att både Kina och Sydkorea är rädda för att ställa krav på Nordkorea. Kina vill gärna se ett kärnvapenfritt Nordkorea och det bästa sättet att göra detta hade varit att hota avbryta transporterna av bränsle och livsförnödenheter, men det hotar Nordkoreas själva existens vilket kan leda till oroligheter utmed Kinas gränstrakter. Detta vill Kina undvika.

Sydkorea har också i och med sin nya politik gentemot Pyongyang, som inleddes 1991, strävat efter att blidka diktatorn Kim Jong Il i hopp om att återförena Korea.

Vad kan då USA och Rice göra? Att militärt attackera Nordkorea är omöjligt. Nordkorea har 70 procent av sin 1 003 000 man starka armé utmed gränsen gentemot Sydkorea liksom merparten av sitt stridsmateriell. Nordkorea besitter också 100 No-Dong missiler som kan attackera civila mål i Japan. Det enda som USA i det här läget kan göra, är att bittert inse att Nordkorea fortsätter vara en nation med kärnvapen, men man kan se till att de inte får användning för dem. I slutet av andra världskriget var inte Sovjet eller USA jämstarka parter. Hade USA attackerat Sovjet hade socialismen dukat under. Sovjets införskaffande av kärnvapen förändrade läget.

USA visste då var någonstans Sovjet hade sina kärnvapen. Sedan Israel attackerade Osirak reaktorn 1981 i Irak, har Nordkorea lyckats gömma sina anläggningar från amerikanska satteliter. Det USA lovat göra om Nordkorea nedrustar, är att bistå med förnödenheter samt bistå Nordkorea ekonomiskt. Kan man dessutom få regimen att öppna landet gentemot omvärlden, kan en fruktansvärd och grym tid åtminstone mildras för miljoner nordkoreaner. Det vore ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kan det också innebära slutet på världens i dag grymmaste diktatur, men det kan bara uppnås om förhandlingarna utfaller väl och om Kim Jong Il för en gångs skull visar en gnutta medmänsklighet. Man kan ju alltid hoppas.


Länkar:

American Enterprise Institue
Washington Times
Dagens Nyheter
Göteborgs Posten

Inga kommentarer: