måndag, juli 11, 2005

Feminism

Roland P. Martinsson skriver återigen träffande kommentarer i dagens ledare i SvD. Kritiken riktar sig mot den strukturalism som påstås existera i Sverige, den s.k. "könsmaktsordningen".

"Strukturalismen är en notoriskt luddig och svårbegriplig tankeriktning med rötterna i hundra år gammal lingvistik. För ett knappt halvsekel sedan fick en fransk tänkare vid namn Claude Lévi-Strauss för sig att tänkandet också kunde tillämpas på kulturer.

Lévi-Strauss idé var att människor med nödvändighet tänker i motsatspar, exempelvis "rått och tillagat", "manligt och kvinnligt", "kultur och natur", och så vidare. Denna och andra egenskaper i vårt sätt att tänka ger upphov till mentala strukturer. Vi är inte medvetna om dessa strukturer, men de ligger inte desto mindre till grund för hur vi organiserar vårt samhälle.

Man skulle kunna säga att händelser i samhället därmed uttrycker en underliggande grammatik, på samma sätt som enskilda språkliga manifestationer uttrycker en språkets grammatik.
Förtvivla inte om det verkar ogenomträngligt: inom den seriösa filosofin är strukturalismen sedan länge avfärdad som en osammanhängande modenyck.

Dock, inom feminismen har Lévi-Strauss världsbild blivit mycket populär. Anledningen är givetvis att den tjänar ett syfte, nämligen att skapa ett oantastligt argument för att män generellt förtrycker kvinnor i ett samhälle där vi faktiskt inte ser särskilt många tecken på att så skulle vara fallet."
Roland är på god väg att bli min personliga favoit i den filosofiska och politiska debatten. Feminismens ideologi bygger på att det finns "strukturer" i samhället som "förtrycker", där manligt främjas och kvinnligt hålls tillbaka. Dessa strukturer anser feminister vara så pass slugt uppbyggda, att vi inte kan se dem med blotta ögat, MEN de finns ÄNDÅ.

När jag var yngre brukade "mystiska" och "osynliga" ting uppta det mesta av min fantasi, som femåring. Då kändes de till och med reella.
F! kanske borde rekrytera en ny "chefsideolog" från dagis?


Läs även tidigare inlägg;

Scyman attackerar Persson
Winberg - stanna kvar i Brasilien!
Feminism inspirerad av Nazism

Inga kommentarer: