tisdag, juli 12, 2005

Tyska Vänsterlistan

Tyskland går i väntan på att förbundspresident Horst Köhler skall besluta om ett nyval, vilket kommer ske senast 22 juli. Under tiden håller vänsterlistan, som består av WASG (Valalternativet Arbete och Social Rättvisa) och PDS (Partiet för Demokratisk Socialism), på att sälla sig till det politiska startfältet.

Att en vänsterlista bildas, är inte helt oväntat utifrån ett svenskt perspektiv där både ett feministiskt parti, liksom junilistan väntas ställa upp i riksdagsvalet 2006. Det som gör vänsterlistan märklig är deras företrädare. Oskar Lafontaine, PDS, härstammar från Lothringen vid franska gränsen. Han motarbetade aktivt ett tyskt enande efter murens fall. Gregor Gysi, WASG, från Berlin var fd SED-partimedlem och frilansande Stasi-medarbetare. Det är alltså inga duvungar som har gett sig in i politiken.

Lafontaine är redan ute i hårt blåsväder. På ett möte sade han att statens uppgifter var att skydda sina medborgare, plikten att förhindra att familjefäder och kvinnor blir arbetslösa för att främmande arbetskraft tar jobben till lägre löner. Han formulerade det "Fremdarbeiter", ett ord som härstammar från den nazistiska rörelsen. Även om PDS-politiker distansierat sig från uttalandet, var det en tydlig flirt med extrema krafter. Petra Pau från PDS uttryckte också att "det är en mänsklig rättighet att uttrycka dumheter", enligt Expressen.
Färdvägen är alltså utstakad.

Vänsterlistan vänder sig mot regeringens arbetsmarknadsreformer och mot globaliseringen, vilket kan locka många röster där arbetslösheten är hög, och det inte bara i öst utan även i västra Tyskland.
Lafontaines uttalanden har dock redan isolerat partiet politiskt, då varken CDU eller SPD vill ha något med partiet att göra. Det verkar därför redan vara dött lopp.

Även om SPD tappar och missnöjet med socialdemokratin är stort i Tyskland, är det inte främlingsfientliga krafter på vänstersidan som får rösterna, utan det är det konservativa CDU med Angela Merkel i spetsen som tar röster. CDU:s politik påminner mycket om den svenska Alliansen. Fler i jobb är det enda som kan rädda välfärden på sikt och sänkt skatt skapar jobb. Förslaget omfattar även en översyn av arbetsrätten, minskat fackligt inflytande och höjd moms för att finansiera sänkta arbetskraftskostnader.
Staten skall vara trädgårsmästare och inte stängsel.

Mot detta står ett försvagat SPD och extrema ytterligheter. Vad vänsterlistan kan tillföra den politiska debatten i Tyskland skall bli intressant att se. Orosmolnen varnar dock för att det kan bli en rå debatt, med anor från 1930.

Inga kommentarer: