fredag, juli 01, 2005

"One more down, several still to go"

Ännu ett avhopp har drabbat Vänsterpartiet. Det är Bohuslänsdistriktets ordförande och tillika vänsterpartiets politiska sekreterare i Västra Götaland Dan Gahnström som lämnar Vänsterpartiet för miljöpartiet.

"Jag trodde vänsterpartiet skulle förbli ett parti där olika meningar skulle kunna finnas och där man med ömsesidig respekt för varandra skulle, liksom socialistisk venstre i Norge, kunna bli en samlande kraft för vänsterinriktningar av olika slag. I dag har jag förstått att det inte längre är aktuellt.

Den falang inom partiet som tagit över under Lars Ohlys ledning har gjort en storstädning i partiet och slängt ut alla som inte är av samma mening. Man har total kontroll över partiapparaten och därmed också makten. Det här handlar om ett kommunistiskt återtåg och det vill jag inte medverka till."
Dan Gahnström kommer istället börja arbeta för miljöpartiets riksdagskansli där han kommer handha politiska frågor rörande sysselsättning, gröna jobb och fackliga frågor.

Inga kommentarer: