onsdag, juli 06, 2005

Bush tackar Danmark för stödet

Under George W Bush besök i Danmark tackade Bush Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen för den danska militära insatsen i Afghanistan och Irak, erfar Fox News.

Att ett nordiskt land stöder USA i kriget mot terrorism och fundemantalistisk islamism får kritik både av människor i Danmark, som i andra nordiska länder. Detta finner jag märkligt. Mellanöstern och Afrika närmar sig alltmera en öppnare attityd. I Libanon har druser, muslimer och kristna enats och Syriens grepp över landet förminskats sedan de Syrienvänliga förlorat i parlamentsvalet. Libanon har lovat avveckla kärnvapen, USA:s påtryckningar på Sudan har inneburit att folkmordet på icke-arabiska folkgrupper upphört och regeringen har börjat medla med rebellgrupper, liksom NATO har en militär styrka på plats för att upprätthålla fred och förhindra fortsatta övergrepp. Israel och Palestina har aldrig varit närmare en fredlig lösning som nu och Yemen har tagit sina första stapplande steg mot demokratisk reformering. Att inte fler länder ställer sig bakom en sådan utveckling är märklig. Den danske statsministern Rasmussen säger i en kommentar angående protesterna kring Bush, att;

"President Reagan som var väldigt impopulär i Europa anses numera ha haft en stor betydelse fär utvecklingen i Östeuropa. Under Bush har utvecklingen i Mellersta Östern gått i demokratisk riktning", enligt DN.
Kommer Bush omvärderas i historieböckerna? Det är inte omöjligt. På samma vis som Reagan lyckades befria östra Europa från kommunistiskt förtryck, kan delar av den muslimska världen komma att befrias från fundamentalistisk islamism, ett hot som är överhängande för den fria världen om den får fortsätta att växa ohämmat. USA har försvarat Europa och vårat levnadssätt tidigare och gör så nu igen. Att Danmark stöder USA i kampen är bra, men jag tycker det är beklämmande att inte flera länder i Skandinavien såväl som i Europa ställer sig bakom en process som innebär ökad frihet för miljontals muslimer.

Inga kommentarer: