lördag, juli 23, 2005

Dags att lära oss av historien

Victor Davis Hanson skriver en sammanfattning kring våra misstag i väst, att vi borde lära oss av våra misstag under åren då kalla kriget rasade, och använda oss av erfarenheterna i kriget mot terrorism.

Västvärlden har alltid agerat utifrån ett perspektiv där man alltid skuldlagt sig själva. När analyser presenterades som visade på att Tyskland inte bara hade planer på att införliva bitar av det gamla Preussen i Tyskland, sopades sådana idéer under mattan. Vänsterpartiet, då Svenska Kommunistiska Partiet, var allierade med det nazistiska partiet och hyllade deras segrar mot den "brittiska imperialismen". Först när nazisterna angrep Stalin bröt kommunisterna med nazisterna, men nazister satt fortfarande på kommunistiska mandat i riksdagen. SKP fick då som enda parti inte sitta med i samlingregeringen som styrde Sverige, pga. sina kontakter med Hitler och Stalin.

I Mellanösternkonflikten har västvärlden alltid stått Palestina och Arafat nära. Trots alla miljarder som rullade in i Palestina, både från Israel, USA och Europa, upphörde aldrig terrorn riktad mot Isarel eller den palestinska fattidomen. Arafat och hans närmaste byggde dock upp en ansenlig förmögenhet och egna säkerhetsstyrkor. Skatter upptagna bland palestinier kom heller aldrig det palestinska folket till del.

När man ställde krav på att palestinska flyktingar skulle få återvända till Israel och få tillbaka förlorad egendom, glömde man snabbt bort de 500 000 judar som tvingades fly från Syrien, Irak och Egypten, som också förlorat allt de äger.
När civila judar sprängdes i luften eller på annat sätt mördades skyllde man på israelernas hantering av Palestina. Att "Mein Kampf" är vida spridd inom den muslimska världen, liksom den islamistiska ideologin går ut på att förinta Israel och förinta judarna, var teorier som inte passade in européernas självförbråelser för att ha koloniserat världen. Men det är inte i Afrika det förekommer någon terrorism. Det är i Mellanöstern.

Israels enda utväg (och den har fungerat) var att bygga en skyddsbarriär. Den blev snabbt kallad för "Berlinmur" och "apartheidmur" i vänsterkretsar och media, och man krävde att Israel skulle riva "muren". Skall inte Israels folk kunna leva i någon form av trygghet? Det kan inte bli fred mellan Palestina och Israel så länge terrorismen fortgår.

När USA attackerades skyllde man på att USA lagt sig i för mycket i omvärlden. Sedan smällde det i Europa. Då var felet återigen USA:s och skulden lades även på Irakkriget. Terroristerna hade inte gjort något fel. De hade bara dödat oskyldiga civila, och det är "vårat" fel, USA:s fel.

USA räddade oss undan nationalsocialism och socialism. Europa tycks inte vakna förrän människofientliga trupper marscherar nedför Champs Elyssés, eller en mur reses mellan fria och ofria länder, där rykten om massmord och tortyr följer med dem som flyr från öst. På så samma naiva vis vaknar inte heller Europa den här gången förrän det exploderar i vår direkta närhet. Islamism skiljer sig inte från kommunism eller nazism. Det är en ideologi som vill riva ner och förstöra det europeiska sättet att leva. Att därför socialister har så lätt för att identifiera sig med terroristerna och kalla dem för "frihetskämpar", är för att socialisterna vill åstadkomma samma sak, om än med en annan utopi. Socialisterna ser sig själva som frihetskämpar. Europa har under lång tid influerats av vänstermedia och vänsterregeringar.
Kriget mot terrorism är en strid för att bevara vårat sätt att leva. En strid för våran överlevnad.

Återigen har USA tagit på sig ansvaret att rädda västvärldens värden. När skall Europa känna igen sin gamla fiende och agera?

1 kommentar:

Anonym sa...

du borde skriva neo framför konservativ!