lördag, juli 30, 2005

Kristna socialdemokraternas kongress

Medan debatten är het huruvida det är rätt av Sverige att sälja vapen till diktaturer, som exempelvis Kina, går den kristna socialdemokratiska organisationen i en annan riktning.

På deras kongress fattade man beslut om att inte sälja vapen till krigförande länder. Med andra ord, så skall Sverige sluta sälja vapen till USA. USA befinner sig i krig. USA försvarar sig inför de angrepp terrorister visat sig vara kapabla att utföra på amerikansk, men också på europeisk mark. Svensk vapenindustri är världsledande på många områden och vi kommer inte från att vapenbeställningar från utlandet skapar arbetstillfällen. En mera sund inställning hade varit att Sverige inte skall sälja vapen till diktaturer och terrorister. Detta eftersom demokratier aldrig attackerat varandra, liksom demokratiers vapen inte används mot egen civilbefolkning i syfte att förtrycka och tvinga människor att "tycka rätt".

Kriget i Irak och Afghanistan har avsatt hårföra regimer som inte tvekat en sekund att skicka ut militär och polis för att utan pardon slå ned på regimkritiker. Att befria människor från förtryck är en linje Sverige bör stå bakom.

Det som är intressant är att Broderskapet tog beslut på att man var för arbetskraftsinvandring. Detta innebär att man går emot partiets asylpolitik och närmar sig en borgerlig politik, där man ej vill att människor skall tvingas komma till Sverige om det inte finns möjligheter till att försörja sig. Detta stärker också integrationen då man direkt kommer in i en arbetsgemenskap med andra människor, både med utländskt som med inhemskt påbrå. En ansvarsfull, kristen och medmänsklig politisk ståndpunkt.

Däremot är det tragiskt att Broderskapet röstade ner förslaget att apatiska barn skall få amnesti. Har en läkare ställt diagnosen att barnet är apatiskt, behöver barnet vård, och inte skickas tillbaka till hemlandet där tillståndet riskerar förvärras. Tråkigt att Broderskapet hellre ställer sig bakom Partiet i denna viktiga fråga, än den kristna församling de säger sig tillhöra.

Inga kommentarer: