fredag, juli 01, 2005

Europa måste släppa Afrika

När kolonialtiden nådde sitt definitiva slut efter andra världskriget lämnade de europeiska kolonialländerna den afrikanska kontinenten i brådrasket, och så fick Afrika klara sig bäst det kunde. Resultatet blev inbördeskonflikter, vilket i sin tur har resulterat i massvält och massdöd. Afrika har sedan dess varit Europas skötebarn, som man enträget vägrat låta växa upp, mogna och sköta sig självt.

Europa och USA har idag fel inställning. Det spelar ingen roll hur välskötta, övervakade och organiserade biståndssystem man har till att ösa pengar över Afrika. Korruptionen, fattigdomen och svälten kvarstår.

Det Europa skall göra istället är att uppmuntra Afrika till att ta ansvar för sin egen utveckling. Genom att öppna gränserna och bedriva handel med afrikanska länder på lika villkor kan mycket lösas. Afrikanska länder saknar idag tillträde till den europeiska marknaden, samtidigt som Afrika drunknar i europeiska produkter. Att vi i Europa har tullar gentemot afrikanska jordbruksprodukter, samtidigt som vi genom subventioner gör våra jordbruksprodukter avsevärt mycket billigare, slår vi också ut afrikanska jordbruk. Var ligger rättvisan i ett sådant system?

Nej, Afrika måste släppas fritt och få stå på egna ben. Med andra ord; dags att sluta upp med biståndspolitiken och inrikta oss på att uppmuntra ett afrikanskt självförtroende och entreprenörsskap.

Inga kommentarer: