måndag, juli 25, 2005

FN och synen på Israel

Israel, den i dag enda fungerande demokratin i Mellanöstern, har en särställning i FN. En särställning som är förnedrande. Israel förnekas det "säkerhetsskydd" som övriga medlemsstater har. Den syn som sanktioneras av FN är institutionell.

FN kan inte sägas vara förespråkare av internationella mänskliga rättigheter och rättvisa, så länge Israel är exkluderat. Detta innebär att Israel inte kan ges möjlighet att sitta med i säkerhetsrådet, en israelisk domare kan aldrig bli nominerad till ICJ (internationella domstolen i Haag), och Israel kan inte heller deltaga i omröstningar eller liknande för att fastställa domstolens juridiska grund och ställning.

Israel får inte heller sitta som ordförandeland i kommissionen för mänskliga rättigheter. En post som Kuba, Syrien, Iran, Zimbabwe och Sudan haft, vilka definitivt inte efterlever några mänskliga rättigheter. FN borde premiera demokratier, istället för att göra tvärtom. Detta innebär att ett land som Sudan kan bedöma hur Israel efterlever de mänskliga rättigheterna samtidigt som Iran kan sitta i FN:s säkerhetsråd och bedöma hur FN bör agera mot Israel.

Europa, som har stora ekonomiska intressen i Afrika och Mellanöstern, liksom fått en betydande muslimsk population inom Europas gränser, backar därför ofta till förmån för den muslimska världens vilja. Så var det i fallet då resolution 2279 gick igenom 1975, på årsdagen av kristallnatten. Deklarationen innehöll bl.a. formuleringen; "Zionism is a form of racism and racial discrimination...[and] is a threat to world peace and security."
I samband med omröstningen kring deklarationen, höll Ugandas diktator, Idi Amin, tal. Det han sade var;


"The United States of America has been colonised by the Zionists who hold all the tools of development and power. They own virtually all the banking institutions, the major manufacturing and processing industries and the major means of communication; and have so much infiltrated the CIA that they are posing a great threat to nations and peoples which may be opposed to the atricious Zionist movement. They have turned the CIA into a murder squad to eliminate any form of just resistance anywhere in the world. [...] How can we expect freedom, peace and justice in the world when such a powerful nation as the United States of America is in the hands of Zionists? I call upon the people of the United States of America whose forefathers founded this State conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men were born equal, to rid their society of the Zionists in order that the true citizens of this nation may control their own destiny and exploit the natural resources of their country to their own benefit. I call for the expulsion of Israel from the United Nations and the extinction of Israel as a State, so that the territorial integrity of Palestine may be ensured and upheld."
Med argumenten kring att det är fråga om en världszionistisk konspiration, fastslogs deklarationen med 70 röster för, 29 röster mot, samt 16 länder som frånstod sin rätt till att rösta. Nazistisk retorik går tydligen fortfarande hem. I Sverige har vänsterrörelsen friskt brukat argumentera utrifrån att zionism är rasism, dvs. synen att judar bör ha rätt till ett eget land, efter att ha blivit tvingade därifrån för 2 000 år sedan och efter att ha upplevt alla former av grymheter i Europa, är rasism.

FN måste reformeras och att ändra inställning och attityd till Israel och judarna är ett måste för att FN skall vinna internationell legitimitet.

3 kommentarer:

Alexander sa...

Sverige borde lämna FN men tyvärr tyckte inte MUF Göteborg samma sak, vilket gjorde att min motion röstades ner.

Christian Swedberg sa...

Huruvida Sverige bör lämna FN eller ej är jag tveksam till. Jag anser att Sveriges ställning i FN blir alltmera tveksam efter mutskandaler där pengar som skulle ha gått till fattiga hamnar i korrumperade politikers och byråkraters fickor. Till och med Koffi Annan var inblandad.

När dessutom diktaturer premieras istället för demokratier, blir jag ytterligare skeptisk.

Än så länge anser jag att Sverige bör pusha på för en reformering av FN. Kan man få en ordning där demokratier premieras och skurkstater sätts på kanten och inte vinner samma status som demokratier, har vi vunnit mycket. Om inte krav på reformering börjar tryckas på inom FN efter det som varit och är, kommer jag gå med dig i att kräva att Sverige lämnar FN. Vi har inget att vinna på att samarbeta med diktaturer.

Anonym sa...

Israel sitter redan på ett sätt med i FN som USA's skyddsling. Usa's "israelvänliga" politik och vana att använda sitt veto för att stärka Israel gör att Israel som suverän stat i sig inte behöver mer makt.