lördag, juli 23, 2005

Socialdemokratisk självkritik

I höst kommer vi att få besked om ifall Göran Persson har ork och kraft nog att åter göra den socialdemokratiska skutan regeringsduglig. Får han inte tillräckligt starkt mandat för förnyelse och nytänkande bör han allvarligt ompröva sin situation.

Detta skriver socialdemokraten Widar Andersson i dagens DN. Andersson oroas över den totala avsaknaden av nytänkande och idéer inom den socialdemokratiska rörelsen, liksom ledningens ovilja till förnyelse.

Andersson anser att kritiken de borgerliga riktar mot partiet är befogad, även om han inte håller med om de borgerligas lösningar på problemen, men är självkritisk till socialdemokratin. Det är glädjande att nya krafter tar ton inom den socialistiska rörelsen, men problemet för vänsterkartellen är att det inte bara är socialdemokratin som gått i stå. Inget parti i den grön-röda röran har något att komma med för att bidra med en lösning på de problem vi står inför med stigande arbetslöshet, jobbflytt, sämre lärande och bristande resurser till vård, polis, försvar och rättsväsende. Kort och gott, det behöve förnyelse på alla områden i Sverige. Där kan inte socialismen göra någonting. Det är trots allt vänsterkartellen som ställt till det. Då krävs en annan politik för att också rätta till problemen. En sådan förnyelse av socialdemokratin, skulle innebära att vi inte kommer ha något vänsterblock kvar, mer än kommunister och miljömuppar.

Anderssons självkritik är välkommen, men vill han se förnyelse gör han det bäst genom att byta parti.

Inga kommentarer: