onsdag, juli 13, 2005

Kyotoprotokollet

Är det verkligen Sverige jag lever i? När jag i morses läste SvD:s ledare slogs jag av häpnad. Ledaren sågar nämligen miljörörelsens ögonsten, Kyotoprotokollet, långsutmed fotknölarna. Det hade jag inte förväntat mig av en svensk dagstidning.

1997 undertecknade Al Gore avtalet under Bill Clintons tid vid makten. Clinton skulle strax där efter avgå som president, varför det inte spelade någon roll om han skrev på eller ej. Senaten röstade där efter nämligen ner förslaget. Bland dem som röstade nej fanns ledande demokrater som John Kerry och Ted Kennedy.
I dag har sju G8-länder skrivit under, dvs. alla utom USA. Detta har USA fått hård kritik för, medan de övriga G8-länderna hyllats. Varför vägrar USA skriva under?

Kyotoprotokollet är bara hyckleri. Förutom G8-länderna har även EU prisat och givit protokollet sin välsignelse. Man har dock struntat att leva upp till det man har skrivit under. George W Bush har vägrat skriva under och krävt en strategi som också fungerar i verkligheten. De som skrivit under, men struntat i protokollet har hyllats, medan de som krävt en rationell och förnuftig väg att gå, kritiserats av miljörörelsen.

I och med G8-mötets överenskommelser är Kyotoprotokollet dödförklarat. Det slogs fast i den gemensamma kommunikén att det politiska svaret på hotet om klimatförändringar är teknisk inovation och omställning. Bush seger och därigonom miljöns och U-ländernas seger är tydlig.

Hade man som miljörörelsen velat i enighet med Kyotoavtalets intentioner, strypt energiproduktionen i den rika världen, och därigenom även produktionstakten, hade ekonomin kommit på skam och vi hade inte haft den tillväxt som är nödvändig för att producera miljövänliga alternativ. Kan vi producera miljövänligare produkter, liksom energisnåla industrier, kommer detta även komma U-länderna till gagn.

Varför tänkte inte miljörörelsen på detta? Svaret måste bli lika självklart som dystert. De vägrade. Miljörörelsen ämnar omvandla världen till en miljö de själva vill ha och eftersträvar. En miljö där människor inte tänker ekonomiskt. Det är en socialistisk rörelse som hellre debatterar i termer om strypt produktion, än kring teknisk inovation. Att Bush gick segrande ur striden är med all förmodan det bästa som kunde ha hänt för världen och miljön.

Bush - Miljörörelsen: 2-0

Inga kommentarer: