måndag, augusti 01, 2005

Vad döljer sig bakom SSU:s fasad?

Nu har SSU sin kongress. Trots påstådd enighet inom förbundet, är splittringen fortfarande stor mellan vänster- och högerfalangen. Det gäller framför allt frågan om medlemshanteringen sedan fusk och bedrägeri inom rörelsen uppdagats.

Anna Sjödin från högerfalangen kommer med all förmodan att väljas till ny ordförande och Mattias Vepsä från vänsterfalangen till ny sekreterare. Tio års stridigheter samt skandaler inom socialdemokraternas främsta rekryteringsbas har legat till grund till den försoning som nu vilar över SSU.

En tillsatt kommission, Framtidskommissionen, ledd av riksdagsledamoten Bo Bernhardsson och tidigare samordningsministern Jan Nygren, presenterade i går kväll sina resultat av sin undersökning i en rapport till förbundsstyrelsen. I denna markerar Framtidskommissionen i hårda ordalag att högerdistrikten ska ge makt åt vänsterdistrikten inom samtliga centrala organ.

Splittringen inom SSU är dock fortfarande stark, även om de flesta delegationer ställer sig bakom tanken på en delad ledning. Var tredje delegation är kritisk till förslaget att centralisera medlemsregistreringen från distrikten till förbundsnivå, som alltså är förbundsstyrelsens huvudåtgärd för att komma till rätta med problemen.
Moderata Ungdomsförbundet (MUF) har sedan lång tid tillbaka haft central medlemsregistrering, vilket innebär att alla medlemmar rapporteras till förbundet och kan på så vis lättare kontrollera om medlemmarna är medlemmar eller ej.
Sådant fusk som förekommit inom SSU går ej att åstadkomma inom MUF. Varför är vänsterfalangen negativ till ett förslag som faktiskt skulle kunna rädda SSU:s anseende och rätta till problemen?

Vänsterdistrikten; Skåne, Stockholm, Kronoberg, Örebro och Södra Älvsborg, är mot förslaget eftersom indrivningen av medlemsavgifter flyttas till förbundsledningen som under lång tid dominerats av högerdistrikten. Därav splittringen.

Att distrikten själva har haft hand om sin egen medlemshantering innebär att man lätt kunnat blåsa upp sina medlemstal för att få fler delegater till kongressen och på så vis kunnat få flera röster på sin sida i stridigheterna mellan vänster och höger.


Socialism - lätt för att glömma?

Ideologiskt tar också SSU ett kliv vänsterut. Högerfalangen (karriäristerna) får inflytande på de tunga posterna, medan vänsterfalangen (kommunisterna) sätter den politiska agendan. Det vi kan förvänta oss av framtidens socialdemokrati blir därför en hårdförare ton gentemot företagen. Ekonomin skall bli "demokratisk". Kommer folket få mera inflytande? Nej, det är aldrig det som vänsterfalangen menar med "demokrati". Det är politikerna som skall främjas. Konkurrensen skall bort, staten skall ta över äganderätten, vinster frysas och löner ytterligare beskattas. Att en människa skall kunna välja vad hon vill handla från ett företag, från butik eller bekant, det som vi alla tar för givet i dag, är inte det väsentliga. Det är inte "demokrati". Höjda skatter, fördelningspolitik, lagar, regleringar och statligt samt kooperativt ägande, mera politiskt inflytande och flera politiska detaljregleringar är socialisternas melodi.

Får vänsterfalangen som den vill, kan vi förvänta oss ett SSU och en socialdemokrati där myglet fortsätter och där den enskilde medborgaren bli förtryckt av en röd maktelit.

Arbetarrörelse? Knappast.

Inga kommentarer: