söndag, augusti 14, 2005

Svenskar litar inte längre på staten

Förtroendet för staten sjunker. Alltfler svenskar vill nu själva ta hand om sina pensioner, istället för att staten gör det. Strålande! Staten skall inte ha hand om medborgarnas pensioner. Det som staten bör göra, är att tillhandahålla pensionsfonder som människor själva får sätta in pengar i. Därigenom slipper människor att avlöna byråkrater med sina egna löner, utan satsa de pengarna på sin egen framtid i stället. Vi håller bäst reda på våra egna pensioner, inte politiker!

Även privata alternativ kan vara med och konkurrera om att ge bästa möjliga alternativ till människor. När det gäller människors pensioner, så skall det vara medborgarna, vi själva, som skall kunna välja det alternativ som VI tycker är bäst för oss. Inte vad Göran anser vara bäst. Det har vi redan sett vad som kan händer när politikernas klåfingriga händer griper efter våra plånböcker. Många människor har förlorat sina pensioner i dag, i statliga "välfärdssystem". Välfärd? Den enda välfärd vi har kunnat se skapas, är för de socialdemokratiska politikerna, myndigheterna, politiskt tilsatta och byråkraterna själva. Vilka har förlorat?

Vi, folket, de som socialdemokraterna påstått sig företräda, är förlorarna. Det är inte Gösta, som arbetat i hela sitt liv, betalat sin skatt och gjort rätt för sig, som har ett glatt liv att se fram emot som pensionerad. Det är Göran Persson och hans lakejer som bygger herrgårdar och badar i skattepengar, våra pengar!

Är det inte dags att vi kräver tillbaka makten över våra egna plånböcker och rullar tillbaka politikernas makt?

2 kommentarer:

Alexander sa...

Staten skall inte tillhandahålla några fonder, detta skall skötas helt privat.

Christian Swedberg sa...

Visst bör pensioner skötas av privata krafter, men en av statens uppgifter bör vara att hålla tillbaka fattigdom bland rikets äldre befolkning. I dag struntar man blankt i landets äldsta population och bestraffar dem med höjda avgifter, skatter, och minskade pensioner, samtidigt som man skär ned på äldreomsorgen. Skulle pamparna inom vänsterblocket tvingas leva under samma förhållanden, hade man fört en annan politik. Medborgarna skiter man blankt i.

Ett statligt fondsystem kan därför finnas till för dem som behöver det. Med detta menas att man inte skall sätta pengar i handen på alla som söker. Man skulle kunna inrätta en statlig pensionsfond där man kan söka pengar och beviljas stöd för att man på äldre dagar inte skall behöva leva under dagens förhållanden. Förr var detta kyrkans roll och den rollen skötte kyrkan om med stor bravur. I dag skall allt vad svensk kultur heter förpassas ut ur historien till förmån för socialismens ideal, varför även kyrkans roller har fråntagits den, förstatligats och missbrukats. Kyrkan bör åter kunna driva fattigdomsbekämpning, ta hand om sjuka och svaga som den alltid gjort, utan att statliga, socialistiska ämbetsmän stänger ner verksamheten. Då skulle statliga pensionsfonder ej behövas heller. Medmänskliga och medkännande institutioner skall uppmuntras, ej bekämpas. Staten agerar inte medmänskligt efter som den styrs av politiker och är frånskild samhället. Får staten ökad makt, får man också ett ökat förtryck tillbaka.