torsdag, augusti 11, 2005

Vad är detta?

Den dagen trodde jag aldrig skulle komma! Mp och V kräver sänkt boendeskatt i de kommande budgetförhandlingarna, dvs. sänkt förmögenhets- och fastighetsskatt. En sänkning av förmögenhetsskatten kan locka svenskar till att plocka hem sina pengar från utländska bankkonton till sverige, och på så vis vara till nytta för den svenska ekonomin i stället.

En sänkning av fastighetsskatten gör i dag inte den nytta som den skulle ha gjort förr. De pensionärer som köpte hus vid i dag exklusiva tomter under 50- och 60-talen, har tvingats flytta pga. det ökade taxeringsvärdet. Det som en sänkning av fastighetsskatten skulle göra i dag, är att underlätta för småbarnsfamiljer att utöka sitt boende liksom för det fåtal pensionärer och äldre som fortfarande kämpar för att behålla sina ägor, kan behålla dem. Så långt är allt gott, bortsett från att socialdemokraterna säger nej. Min förundran över socialdemokratins inställning till Sverige och dess befolkning blir allt mera förundrad. I krig kan en ockupationsmakt tvinga folk från sina hemman, plundra befolkningen och bygga gods åt sina egna företrädare, lägga ned elproduktion för att slå mot fiendens industri etc. För mig är socialdemokratin en fiende, men nu tycks regeringen bli allt mera hårdfast i sin strävan att göra Sverige fattigt. Tack Göran!

Nästa år räknas taxeringsvärdet stiga med 23 procent (!) för landets småhusägare. Villaägarnas riksförbund vill avskaffa fastighetssäkningen helt, men välkomnar alla minskningar på vägen. I dag ligger fastighetsskatten på 1 procent av värdet på fastigheten, men det finns en gräns som säger att man inte skall behöva betala mer än 5 procent av sin inkomst. V och Mp vill sänka gränsen till 4 procent. Det är välkommet, även om inte mer än 100 000 familjer berörs av en sådan minskning.

12 kommentarer:

Tomas Melin sa...

Att du inte trodde den dagen skulle komma visar kanske bara att du inte kan så mycket om MP:s politik. Vi är sedan länge principiellt emot fastighetsskatten.

Gå gärna in på www.mp.se och lär dig lite om vad vi tycker, så blir du inte så förvånad nästa gång.

Christian Swedberg sa...

Vi vill inte beskatta själva boendet, men väl den miljöbelastning som bostäderna medför.

En skatt skall bort och en annan skall till.. Är det detta som är "grön skatteväxling"?

Tomas Melin sa...

Precis. Är det fel, i din mening, att man betalar för de problem man själv skapar?

Christian Swedberg sa...

Vad är det du anser bör beskattas? Tänker ni straffbeskatta mig om jag bygger mitt boende på ett sätt som ditt parti anser vara felaktigt? Eller använder mig av hushållsprodukter ni anser vara felaktiga? I vilket fall så behöver ni ju bygga ut byråkratin för att övervaka, och punktmarkera medborgare som inte rättar sig efter er politik.

Jag kan inte tänka mig att människor medvetet skräpar ned sina bostäder/fastigheter. Där jag bor förekommer inte något sådant. Enbart i områden där människor ej själva ansvarar för grönområden etc. så det skulle vara ett sätt att lösa det. Låta hyresgäster i hyresgästföreningar själva få ansvara för miljön i området, så slipper vi bestraffas samtidigt som trivseln ökar i samhället.

Tomas Melin sa...

Förlåt, men nu tror jag att du varken vet vad du eller jag pratar om. "Skräpar ned"? Vi pratar inte om bananskal och plastbitar på golvet, vi pratar om belastning av miljön i stort. Det handlar om förbrukning av naturens ändliga resurser eller bidragande till naturkatastrofer såsom växthuseffekt.

Ett boende ska beskattas för den miljöbelastning som skapas. Detta görs redan idag, då tex vissa typer av hus kräver mer energi för att värmas upp, vilket betalas i form av skatt på el, olja et cetera, samt i andra fall av ökad förbrukning av energikälla.

Övriga former av miljöbelastning ett boende medför kan beskattas genom ett system såsom dagens, där ett taxeringsvärde fastställs för att sedan ändras när åtgärder för mindre miljöbelastning genomförts.

Man skulle kunna anse att det ligger i allas intresse att ha en bra och fungerande natur, och att folk därför inte skulle förstöra naturen frivilligt. Nu är det ett naivt synsätt som bygger på total ignorans av maktstrukturer. Hört talas om "plutokrati"?

Faktum är att en mängd processer, kanske främst det som kallas plutokrati, bidrar till att vi har en mentalitet inställd på lösningar som avhjälper problemet temporärt och gynnas plånboken på kort sikt. Inte alltid men ofta står detta i skarp kontrast mot våra långsiktiga intressen.

Är du med nu?

Christian Swedberg sa...

Jag skall bestraffas för att jag värmer upp mitt boende? Den största producenten av el är i dag företag och det kostar att värma upp dessa stora byggnader. Skall Ni bestraffa företag, så att de får dra ned på arbetskraft och minska sin vinst pga. att de behöver energi, eller skall Ni enbart bestraffa mig för att jag om vintern behöver värme till mitt boende?

Den mest miljövänliga energikällan vi har i dag är kärnkraften. Den vill Ni stänga ner. Stor efterfrågan på en minskad elproduktion, höjer priserna. Till ett redan högt pris tillkommer straffskatt för att man måste ha tillgång till värme. Detta har gjort att allt flera människor har installerat kaminer, öppna spisar och förbränner olja för att få värme. Nu skall detta ytterligare straffbeskattas. Elproduktion bidrar inte till växthuseffekten. Så varför slå mot elproduktionen? Skall svenska folket frysa häcken av sig?

En bra och fungerande natur är viktig. En sådan får vi inte genom att stänga ner miljövänlig kärnkraft och importera smutsig och miljöovänlig kolkraft från Tyskland, som redan orsakat 60 procent av den tyska skogens försurning och död. Vi löser den inte heller genom att importera el från osäkra ryska kärnkraftverk, som härstammar från Sovjet-eran. Hur skall värmebehovet täckas, utan att medborgarna skall behöva bestraffas av extraskatter på sitt boende?

Tomas Melin sa...

"Elproduktion bidrar inte till växthuseffekten."
Jo. I elproduktionen ingår kärnkraft, olja, kol et cetera, som alla bidrar till växthuseffekten, bland annat.

"Den mest miljövänliga energikällan vi har i dag är kärnkraften."
Nej, det är inte sant. Till att börja bygger kärnkraften på en ändlig råvara. Om man anser att något som utarmar jorden på en naturresurs är "miljövänligt" har man ganska rejält utarmat själva ordet i processen.

Dessutom är det en missuppfattning att kärnkraftsenergi skulle vara ren. Missuppfattningen bygger på att själva kärnkraftsverken inte avger några utsläpp. Däremot så är uranbrytningen en bov i miljödramat. Inte bara innebär uranbrytning utsläpp av koldioxid och svavel, men det innebär också stora lokala miljöförstöringar och tar ofta hårt på lokalbefolkningen.

Vi har stora uranfyndigheter i Sverige. Vågar du gissa varför det inte bryts?


"Jag skall bestraffas för att jag värmer upp mitt boende?"
Om du använder el för att värma upp det så absolut. Vi kan skylla hur mycket vi vill på att det är så kallt här i landet, men faktum kvarstår att vi slösar med vår el. Just det faktum att vi värmer hus med el är ett tecken på det, då det är ett stort energislöseri. Det är bra att man går in med ekonomiska styrmedel (både piska och morot) för att ställa om till en mer effektiv uppvärmning.


Vidare så är Mp varken för olja, kol eller Sovjetisk kärnkraft. Vi är för en omställning till långsiktigt hållbara alternativ, vilket för elproduktionen i stor utsträckning är sol och vind. Det har nyligen släppts en rapport om hur en omställning skulle kunna ske över tolv år. Läs mer på www.mp.se

F.ö. så är "Ni" ett sätt att markera att man använder ett artigt tilltal i singularis. Dvs du vänder dig direkt till mig. Eftersom jag personligen inte ska "bestraffa företag" så blir det något malplacerat. Använd "ni" med litet "n" om du menar oss i mp. Om du verkligen menar mig personligen så bör du fundera över vilka befogenheter du tror jag sitter på. När du gjort det så får du för min del gärna tilltala mig med du. Det är förresten standard sedan mer än fyrtio år tillbaka.

Christian Swedberg sa...

Du får ingen el av olja eller kol, bara värmeenergi. Kärnkraft bidrar inte till någon växthuseffekt.

Kärnkraften är inte ändlig. Atomer kan vi själva skapa och sönderdela bäst vi vill. Energi omvandlas bara till nya former av energi i kärnkraftverk. Slaggprodukterna är än så länge ett problem, men det är betydligt bättre än att bygga vattenkraftverk eller vindkraftverk och förstöra naturliga miljöområden och upprinningsområden.

Uranbrytningen är i sig inte bra, men saken är som sådan, att vi skulle i dag kunna få bättre kärnkraftverk (om ni satsade på dem) som får mer energi till mindre påfrestningar för miljön. Men i Sverige är kärnkraftsforskning förbjuden, kärnkraftverk skall läggas ned, och vad gör vi i stället? Jo, IMPORTERAR kärnkraft från Finland och Ryssland. Svenska företag skall bland annat gå ihop för att bekosta en egen elförbindelse mellan Sverige och Ryssland för att få el till sin industri. Är detta en konsekvent och bra miljöpolitik? Vattenkraft och vindkraft förstör miljön och vi skulle behöva bebygga samtliga Sveriges vattendrag och hela östkusten med vindkraft, om vi skall ersätta kärnkraften.

Varför uran inte bryts i Sverige? Bra fråga. Det skall jag undersöka närmare.

Vad är det du säger? Om jag använder el för att värma upp min bostad, så skall jag bestraffas? Vad värmer du upp din bostad med? Luft?! Du vill alltså att svenska folket skall frysa, eftersom "vi slösar"? Hur ser din effektiva uppvärmning ut?

Vindkraft och solkraft producerar oerhört lite elproduktion. Och som sagt, även om jag bygger solkraftverk på min bakgård, så värmer jag upp min bostad med EL, varför jag skattebestraffas ändå. Lika bra att inte ha ett boende i detta land.

Ja, du uppfattade mig korrekt, med att jag vände mig personligen till dig, som medlem i Mp.

Alexander sa...

"Miljövänner" är människohatare och civilisationes fiender. Det är tack vare dem som människor i Afrika dör i malaria.

Tomas Melin sa...

Okej. Det är kanske möjligt att använda annat än uran till kärnkraften. Om du vill satsa sveriges framtida energiförsörjning på något som inte finns så fine. Men det är knappast seriös politik. Uran i sin tur är en ändlig naturresurs, och är därför inte heller det seriös politik att satsa på som en långsiktig lösning.

Sedan är det en överdrift att vi importerar så mycket kärnkraft, kol och olja. Mycket stor del av vår import är vattenkraft från Norge. Den kärnkraftskabel som riksdagen beslutat ska byggas till Finland var Mp emot (tillsammans med Fp, som ansåg att det skulle skynda på vår egen nedläggning).

Jag kan berätta varför vi inte bryter Uran i Sverige. Det är en verksamhet som inte bara skadar miljön globalt, utan också (i mycket stor utsträckning) lokalt. Dessutom riskerar befolkningen runtomkring och de som jobbar där oerhört mycket. Notera att uranbrytning i andra länder ofta sker i fjärdevärldenområden, där befolkningen inte har lika mycket att säga till om som i rikare områden. Det fanns för inte så länge sedan en mycket intressant artikel i DN om uranbrytning i ett indianområde i nordamerika (USA tror jag).

Befintlig vattenkraft förstör inte miljön, däremot ska vi naturligtvis inte bygga nya vattenkraftverk. Vindkraft behövs inte alls byggas längs med hela östersjön. Tekniken går framåt, du vet. Tyvärr går den långsamt, eftersom vi inte satsar på den. Dessutom utgår du ifrån att vi ska ersätta kärnkraften med ETT enda energislag, det är naturligtvis barockt. Vindkraftverk ska vara en del av lösningen, inte hela lösningen.

Nej, om du har egen energiomvandling till el på din bakgård så betalar du naturligtvis ingen skatt på det. Skatt betalas från det som går från det allmänna elnätet. Om du för ut din egenproducerade el dit så bör du ta betalt för det, så att du går med vinst.

El är extremt ineffektivt för att värma upp hus. Ersättningen kan bestå i tex pellets, fjärrvärme eller bioenergi.

Christian Swedberg sa...

Uran är bara en energikälla av tunga atomer man kan använda sig av. Det man forskar kring idag, är att övergå från fission till fussion, där man använder sig av lätta atomer som deterium och tritum. Den enda restprodukten blir då helium. Tyvärr har Sverige förbud mot forskning inom kärnkraft i Sverige, varför vi inte kan bidra med något i denna utveckling. En del i fussionsenergin är nämligen att använda sig av solenergi inom kärnkraftsforskningen.

Den kabel som riksdagen beslutade bygga var man emot. Men svenska företag, som är beroende av energi för att hålla igång produktionen i Sverige, skall gå samman för att bekosta en kabel mellan Sverige och Ryssland för att betrygga sin framtid i Sverige.

Det finns som sagt andra energikällor att använda sig av än just Uran.

Befintlig vattenkraft förstör inte miljön genom utsläpp, nej. Problemet är att vattenmassorna som för mig näringsrika jordavlagringar förlorar sin naturliga tillströmning, vilket urlakar jordarna och flodmarkerna i riket, liksom den fisk som Mp säger sig vurma för, förlorar sina naturliga lekområden i Sveriges älvar. Den naturliga miljön kring flodbäddarna förstörs. Skall man idag ersätta kärnkraften, så skulle man behöva bygga såpass många vindkraftverk eftersom det inte finns andra energiskapande källor att tillgå just nu. Vindkraftsutvecklingen går framåt, och den går långsamt, eftersom folk inte vill ha bullrande vindkraftverk i närheten där man bor, liksom vindkraftverken inte kan vara i naturkänsliga områden.

Så att jag som prodcent skall inte betala skatt, men de som använder sig av min el, skall få betala? Hur skall ni kontrollera att den el som finns i det befintliga nätet är oändlig, och inte ändlig energi?

Tomas Melin sa...

Om du har ett privat kraftverk som du använder till ditt eget hus så betalar du naturligtvis ingen skatt. Om du säljer elen betalar du naturligtvis skatt, antagligen i form av moms. Det är så enkelt.

Sedan kan du tjata om fusion hur mycket du vill. Det är inget som existerar som en möjlighet idag. Eller som ne skriver: "Den enda fungerande fusionsreaktor inom räckhåll för oss, som producerar för oss nyttig energi, är emellertid solen."

Sedan har du helt enkelt fel om vindkraft. Det är inte bara vindkraft som ska ersätta kärnkraften, det är en mångfald av bioenergi, vindkraft, energibesparingar et cetera. Läs gärna mer här. (pdf-fil)