torsdag, augusti 11, 2005

Kan fritt samhälle förbjuda burka?

Den frågan ställer sig David Frum. Svaret blir, och måste bli, ja. Flera länder i västvärlden har förbjudit människor att täcka sig. Ingrepp i människor frihet? Ingrepp på integriteten? Verkligen inte.

Efter Göteborskravallerna fördes debatten livligt i Sverige, huruvida det skulle vara rätt eller ej att förbjuda använding av maskering, dvs. att täcka ansiktet under demonstrationer. Anledningen till att dessa människor vägrar visa vem de är, beror inte på att man enligt demokratiska preferenser vill visa vilka åsikter man har, tvärtom. Man vill undvika åka fast för de brott man begår. I USA förbjöds det civila användandet av maskering eftersom man ville komma åt Ku Klux Klan. Medlemmerna i denna organisation ville bevara sina identiteter hemliga eftersom man begick brottsliga övergrepp mot människor, likt de övergrepp som den extrema vänstern begick mot företagare och civila i Göteborg, genom att medborgare fick fönsterrutor, skyltfönster och egendom förstörd.

Att polis och militär använder maskering är en annan sak. Militär skall inte synas och det underlättar genomförandet av deras uppgifter. Polisen finns till för att skydda medborgare mot kriminalitet. Polisen och deras anhöriga skall inte behöva leva under hot, för att de gör sitt arbete.
För att bevara demonstrationsfriheten och det fria ordet, krävs åtgärder för att få bort kriminella element, varför ett förbud mot maskering enbart är bra. Det skall inte ligga någon frihet i, att slippa undgå bestraffning för att man begått brott.

Att kvinnor bär burka ligger det heller ingen frihet i. Det är inte av eget tyckande som kvinnor bär burkor, utan har blivit tvingande därtill utav hårdföra muslimska regeringar, myndigheter och män. I västvärlden skall sådant tvång ej förekomma, och detta hot riktas inte bara mot muslimska kvinnor. Radikala muslimer som lever i väst riktar allt oftare kritik mot hur kvinnor i väst lever och för sig, och att vi kunde ta lärdom från islam över hur denna "sexuella objektifiering" kan "undertryckas".
Att förbjuda burka handlar inte om att göra ingrepp på religionsfriheten. Hälften av de muslimska utvandrarna till väst är kvinnor och skall skyddas ifrån det förtryck somliga försöker exportera från Mellanöstern.
Det skall inte vara fritt att förtrycka kvinnor, att bruka våld mot kvinnor, och sedan dölja sina brott under burkan.

Ett förbud mot burkor och civil maskering stärker våran frihet.

Inga kommentarer: