måndag, augusti 01, 2005

Rove-affären får stora konsekvenser

Om Bush närmaste rådgivare Karl rove tvingas gå pga. Valerie Plame/CIA-affären, kan det få konsekvenser för USA:s ekonomi och även komma att påverka omvärlden. Karl Rove har attackerats av demokraterna i syfte att manövrera ut honom från den politiska scenen. Karl Rove är den person som var ansvarig och drivande i återvalskampanjen för Bush. Skall det bli en demokratisk president nästa gång vore det därför ett trumfkort för demokraterna om man lyckades göra sig av med honom. Nu visar det sig att det kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Karl Rove anses vara drivande för idéerna kring "supply-side economics". Denna teori kretsar kring Laffers idé, som bevisas med Lafferkurvan, om statens och skatternas förhållande till varandra. Dvs. om staten tar ut låga skatter, så uppmuntras människor att arbeta mera vilket i sin tur innebär att staten får in större skatteintäkter. Om staten istället ständigt beskattar inkomsterna, så avtrubbas lusten till att arbeta och skatteintäkterna minskar.

Rove drev på för ett säkerhetssystem som är privatfinansierat. Det innebär att staten tillhandahåller trygga säkerhetssystem, men det är den enskilde medborgaren som själv sätter in pengar på sitt konto. Detta innebär minskad byråkrati, skattebesparingar och mindre politisk klåfingrighet. Rove är en del av den politik som skapades under Reagan, där politiker trängdes tillbaka, socialismen i USA förlorade och medborgare fick större inflytande över sin egen vardag.
Rove har sedan dess fortsatt att försvara och kräva av konservativa att aldrig någonsin gå med på "jobbdödande skattehöjningar".

“Conservatives believe in lower taxes; liberals believe in higher taxes. We want few regulations; they want more. We believe in curbing the size of government; they believe in expanding the size of government.” That same night he emphasized the conservative reform agenda where ownership replaces entitlement, welfare reform supersedes government dependence, and Social Security reform benefits ordinary working people by tapping into the markets. He added that conservatives must always and everywhere oppose job-killing tax hikes."
Det vore därför en stor seger för demokraterna och skattehöjningsförespråkare att bli av med Rove, och en förlust för den enskilde arbetaren som blir tvingad att betala mera av sin lön till socialistiska, byråkratiska projekt. Samtidigt vet vi att när människor får mindre pengar över, minskar benägenheten till investeringar, varför en anti-Rove politik innebär att amerikaner drar sig från att investera i aktiehandeln. Socialisterna kan på så vis ställa till det rejält på hemmamarknaden och även här hemma.

Inga kommentarer: