måndag, augusti 08, 2005

Hiroshima

I lördags var årsdagen för bombningen av Hiroshima, en militärt viktig postering för Japan, under andra världskriget. Över 100 000 människor beräknats ha dött till följd av bomben och det radioaktiva nedfall och sjukdomar som kom i dess spår. Kunde bombningen ha undvikits? Var det etiskt fel?

Kritiker menar att bombningen kunde ha undvikits och att den aldrig borde ha genomförts, att det var ett fruktansvärt experiment mot människor. I det anti-amerikanska Europa är det lätt att kasta sten och anklaga USA för att vara barbarer. Hur såg verkligheten ut 1945? Nazityskland var på jakt efter forskare som skulle kunna bygga en atombomb. Dock var de flesta ledande fysiker, liksom dansken Niels Bohr och Albert Einstein, judar varför merparten flydde från Tyskland till friheten i USA.

USA hade precis varit med om det värsta slaget under hela kriget som dess flotta fått utstå. Under striderna i Okinawa (1 april-2 juli) hade 50 000 amerikaner och 200 000 japaner mist livet. 300 amerikanska skepp skadades, 30 sjönk och 5 000 sjömän miste livet till följd av 2 000 kamikaze attacker. Man räknade med att 10 000 ytterligare kamikazeplan väntade på öarna Kyushu och Honshu. Stridigheterna gentemot japanerna var hårda. Japanska soldater tog hellre sitt eget liv än att riskera förlora land till sin fiende. USA förväntade sig därför inte att möta en svårt skadad moral och stridbarhet hos den japanska armén på fastlandet. De två planerade invasionerna mot själva Japan, Operation Coronet och Olympic, beräknades kosta miljontals soldaters liv.
I Manchuriet hade även Sovjet attackerat japanska armén. Frostiga relationer mellan Sovjet och västvärlden hade redan börjat skönjas. Rädslan för att socialismen skulle få fäste i Japan hägrade. Två atombomber ansåg man därför kunna rädda miljoner människors liv. Atombomberna förkortade Sovjets invasion av Manchuriet och förhindrade två invasioner som skulle kostat på i människoliv. Bomberna ansågs därför vara nödvändiga.

I dag kan man diskutera kring omständigheter och vad som hade hänt om man inte gjort si eller så, men faktum kvarstår, att Japan kapitulerade därefter tack vare att kejsaren körde över sina generaler och stod emot ett kuppförsök i sina fredssträvanden. Sedan dess har inte kärnvapen använts i krig.

Inga kommentarer: