måndag, augusti 15, 2005

Vi er røde, vi er hvide

De danska socialisterna ändrar politik. Den socialistiska politiken överges till förmån för en satsning på människorna. Genom att satsa på integration skall de danska socialdemokraterna vinna valet, med Helle Thorning-Schmidt i spetsen. Klasskamp och skattehöjningar anses vara förlegat. Något för Persson att ta efter?

De danska borgerliga partierna har på så vis lyckats med något enastående. Genom att angripa socialdemokraterna, göra om välfärden och göra Danmark ekonomiskt starkt och på så vis skapa ett tryggare samhälle, har det medfört att socialismens högborg nu måste röra sig åt höger för att kunna vinna val.

Med bara ett år kvar till valet i Sverige, dras Persson fortfarande med svikande opinionssiffror. Kommer även Göran att lägga om kursen? Nej. Att göra det skulle vara ett erkännande för socialdemokraterna att deras politik inte fungerar. Med all förmodan förlorar de hellre ett val än att de gör upp med sin egen, misslyckade politik.

Sedan Bildt och den borgerliga regeringen fick Sveriges ekonomi på fötter, har socialdemokraterna levt på uppsvinget och i vanlig ordning fört den politik som tycks tro att pengar växer på träd (inte att det är medborgarnas löner man tar av), och försämrat Sveriges utsikter till att må bättre. Görans socialdemokratiska politik är i dag världens äldsta socialism och är det enda kvarvarande socialistiska parti som har en agenda, som härstammar från Marx 1800-tals tankar. Alla andra socialistiska partier (t.o.m. det ryska kommunistpartiet) har tänkt om och funnit nya vägar att försöka påtvinga fria samhällen Marx tankar. Ingen har lyckats, och det enda socialdemokraterna lyckats åstadkomma under sina år vid makten i Sverige är att göra livet svårare och hårdare för allmänheten. Förpassas socialdemokratin ut ur Sveriges riksdag i nästa val, är de välkomna att försöka vinna makten åter genom att överge klasskamp och skattehöjningar, till förmån för frihet, välstånd och trygghet.

Inga kommentarer: