måndag, augusti 29, 2005

Avskaffa landstingen

Idag publicerades en debattartikel i DN som beskriver dagens situation inom vården. Den visar sig vara långt ifrån de fagra ord som vänsterkartellen använder sig av. Det är din hemvist och ditt landstings ekonomi som avgör vilken typ av vård du får.

Vinstintresse inom vården är dåligt. Den vårdform vi har idag är bra. Det är vad vänstern säger. Det är lögn. Är du förömögen kan du välja andra vårdalternativ än den vård som staten producerar. Är du inte förmögen får du hoppas att du bor inom rätt landstingsregion, så att du får bästa möjliga vård. Landstingens ekonomi avgör vilken typ av vård man får, och inte ett intresse för patientens välbefinnande. Det "högerspöke" socialisterna vill bekämpa, har de själva skapat. Vården har blivit till ett ringlande första-majtåg, där socialisterna klagar på sin egen politik, och lovar sig själva bättring på samma gång. Hyckleri?

De läkare som skrivit artikeln ställer sig ytterst tveksamma till att dagens vård skall klara framtidens krav. Vill socialdemokraterna behålla landstingen, tvingas de alltså köra över själva läkarkåren.

Idag fungerar landstingen utifrån planekonomisk modell. Vinstintresset finns inte, vilket i praktiken innebär att intresset för medborgarnas välbefinnande är obefintligt. Pengarna kommer från staten. Först skall dessa pengar bekosta politiker, deras ersättare och ersättarnas ersättare samt byråkrater inom landstinget. Därefter skall pengar gå till kutlur och länstrafik. Bara Västra Götalands landsting har 17 regionråd som tjänar 43 000 kronor var i månaden, liksom enbart Göteborgs Teatern kostar vården 120 miljoner varje år. Pengar som annars skulle ha varit vårdpengar.

Dessa politiker och byråkrater sitter sedan och bestämmer hur mycket vård vi kommer att behöva. Sedan får vården pengar till att bekosta denna vård. Har du tur hamnar du inom budgetens ramar. Råkar du hamna bland dem som politikerna inte räknat med, hamnar du i kö. Vården har redan fått betalt för sina operationer, vilket innebär att om de utför billiga, icke kostsamma operationer, så sparar man pengar. Kan man ha människor i kö, sparar man också pengar. Vården är redan betald. Så ser vårdpolitiken ut i Sverige. Det är den socialdemokratiska "trygga välfärdsmodellen".

Det som är ett människoförakt, är att man med näbbar och klor försvarar sin misslyckade politik genom att man vill införa stopplagar mot vårdinrättningar som drivs i vinstintresse. Med detta menas att vårdinrättningar, som drivs av läkare själva, skall bort. Ett vinstintresse innebär att vården har ett eget intresse till att ta hand om oss medborgare.

Det som borde ske är att man har en vårdpeng som följer med patienten när man söker vård. Vården får inga pengar förrän pateintens vårbehov bemöts. På så vis skapas ett incitament för vården att tillgodose behovet av vård. Man tjänar i ett sådant system ingenting på att ha människor i kö, eftersom man då förlorar pengar istället. Att läkare själva tar över vården, innebär att inkompetenta politiker som kommer direkt ifrån gymnasiet heller ej sitter och styr över skjukhusen. Ett avsevärt mycket tryggare system. Det är en cynisk socialistisk politik att hellre tillgodose det egna partiets medlemmar, än att låta makten utgå ifrån medborgarna, patienterna.

Tar man ifrån landstinget och politikerna pengarna och ger dem direkt till folket, så vänds turordningen inom vården upp och ner. Medborgarna först, och politikerna sist.

Inga kommentarer: