torsdag, augusti 04, 2005

Vem driver barnens frågor?

Den berättigade frågan ställer sig Roland P. Martinsson i dagens ledare i SvD. Hugo Lagercrantz, professor och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och expert på nyföddhetsmedicin, anser att det inte är bra för ett barn att vara på dagis under de första åren i sitt liv.

Det är viktigt för barn, i denna ålder, att knyta nära kontakter med enbart ett fåtal personer, helst inom familj och släkt, för att på så vis få en bild av, och en åtskillnad mellan, sig själv och andra. Att utsättas för stora grupper av barn och personal, där personalen kanske blir utbytt mellan jämna mellanrum, kan inte barn hantera. Dessutom riskerar barn att åka på infektioner om de befinner sig bland många andra barn, vilket i tidig ålder får en negativ inverkan på barnets utveckling.

Ett nytänkande efterlyses, där man skall underlätta för dagmammor att ta hand om enbart ett fåtal barn om de ofta är, eller löper risk för att bli sjuka. Att båda föräldrarna jobbar heltid är heller inte bra. Jäkt på morgonen och trötthet på kvällen är negativt för barn. Att avsätta tid och umgås socialt inom familjen är därför viktigt. Att under denna tid ha på TV:n är inte heller bra. I USA är rekommendationen att barn under fem år enbart skall se på TV en timme per dygn. Barn som tittar mycket på TV under tidig ålder riskerar annars utveckla hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter som vuxna.

I dag fattas beslut som enbart gynnar personer som är mellan 30 och 50. Varför? Där kan man kamma hem röster, och det är också i den åldern politikerna själva är i. Att då se till barnen och deras bästa, faller bort från dagordningen.

Lagercrantz provoserar genom att föreslå rösträtt för barn, men det är en befogad provokation. Vänsterkartellen driver HBT-, kvinno-, klass- och rättighetsfrågor. Barnen? De existerar inte i deras värld. De har blivit en sorts "icke-vuxna", som man inte behöver ta hänsyn till. Samhället vill få in barn på dagis och strävar där efter. Familjer som vill göra annorlunda, där ena parten vill vara hemma medan den andra arbetar, tvingas ut ur hemmet av staten, då praktiska och ekonomiska förutsättningar slås undan. "Lås in barnen på dagis!" Tycks vara vänsterkartellens "familjepolitik". Omänskligt.

Familjer som väljer att själva uppfostra sina barn skall ges den möjligheten. Det handlar trots allt om de svagaste i samhället, och barn skall ha rätt till närhet och kärlek från sin mor och far, inte låsas in på dagis!

Inga kommentarer: