tisdag, oktober 10, 2006

Vänsterpartiet in i 2000-talet

När muren fallit, diktaturerna störtats, feminismen misslyckats och det ena socialistiska fästet efter det andra faller till förmån för demokrati och eget inflytande, vad kan då återstå?

På Vänsterpartiet Borås hemsida fann jag framtidens fråga: Open Sourcerörelsen! (se här)

I deras motion framgår följande:

Dock finns det alternativ att ta i beaktande, Open.Office är t.ex. en fullgod ersättning för Microsofts officepaket och StarOffice är Suns officevariant som visserligen är kommersiell, men fortfarande stöder öppna dokumentformat och är avsevärt mycket billigare. Till hälften av kostnaden per installation får man ett fullgott alternativ med support, alltså ingen försämring men dock en besparing. Linux är i många avseenden bättre och säkrare än Microsofts windowsalternativ.

Gemensamt för de ovan nämnda programmen är att de är gratis och utvecklas gemensamt under en Open source-licens som garanterar insyn i programmens konstruktion och garanterar dess fortsatta utveckling. Open Sourcerörelsens program tillverkas gemensamt och frivilligt av stora sammanslutningar av entusiaster men även av företag som tror på att öppenhet gagnar slutanvändaren.
Då de flesta av dessa applikationer är tillgängliga för gratis nedladdning anser jag att det är ett koncept som passar väl in i visionen om 24-timmarskommunen.

Det är inget skämt. Det tycks inte finnas någon hejd på "rörelser". Att skaffa sig Linux är att vara revolutionär och revoltera mot det "stora onda Microsoft". Tillhör vi som har Microsoft numera en "borgerlig avvikelse"? Är det "server mot server" som kommer att bli 2010 års slagord?

3 kommentarer:

Fredrich Legnemark sa...

Hejdu!
Som en av de som var med och präntade ner motionen ifråga har jag ett par påpekanden:

1.Du tror inte att det kan tjäna borås Kommun ganska väl att göra de besparingarna som motionen innebär (om den den i realiteten implementeras)?

2.Är det någon speciell poäng med att ha stängd källkod? Jag ser det som fördelaktigt, ur säkerhetssynpunkt.

3.Är det speciellt diskvalificerance att koden tillverkas av en idéell sammanslutning?

Jag ser många poänger i att använda open source-applikationer, heh jag har trots allt gjort det till mitt koncept att utveckla websidor baserade på open source cms, så helt uppenbart kan näringslivet dra nytta av det också, om de vill och så önskar.

Jag diggar det av även av ideologiska skäl; Jag har utan konstnad kontroll över produktionsmedlen.

Jag kan kan se at det teoretiskt skulle finnas ideologiska skäl för de flesta att gilla OS, olika naturligtvis, beroende på ideologi. Detta bevisas av det faktum att det togs av fullmäktige, med en borgerlig majoritet.

Christian Swedberg sa...

Hej Fredrik,

som svar på din uppställning, så 1) kommunala besparingar som ger en effektivare kommun är alltid bra. Det ger mera pengar över till medborgarna, och mindre till politiker. Kan Open Source bidra till detta, är det bra. 2) Ur säkerhetssynpunkt är det bra med stängd källkod, ja. I kommunala verksamheter ligger det känslig information som det inte vore bra om utomstånde kom över. Hur detta fungerar tekniskt är jag inte man att svara för. Ligger det en risk här i, bör Open Source inte införas. 3) Nej, ideella föreningar är lika välkomna som andra att göra affärer.

Det intressanta i sammanhanget är att en teknisk lösning beskrivs som en "rörelse". Må vara att det är en ideell förening, men det är ju en marknadsbaserad sådan. Syftet är att tjäna pengar genom att Linux skall kunna ersätta Windows, och Linux grundare är i dag en förmögen man, vilket gör att det blir något paradoxalt att Vp tar strid i frågan, genom att beskrova det just som en "rörelse". Vilket företag som helst borde i sådana fall Vp kunna ställa sig bakom genom att hänvisa det till att vara en "folkrörelse". Hur många svenskar kör t.ex. inte Volvo, och pratar i en mobiltelefon från Eriksson?

fredrich Legnemark sa...

Hej!

Du har rätt och fel, det går att använda det till att tjäna pengar men det är en rörelse och en inställning, syftet är ju primärt inte att byta ut windows utan snarare att skapa och sprida programvara som är dokumenterad och med källkod, för maximal transparens. (läs mer på http://www.fsf.org/ )

angående punkt 2 så anser jag eftersom datan i sig inte är en del av programmet så finns det inga begränsningar i hur mycket säkerhet man omger systemen med. Stängd källkod karaktäriseras av att man är utlämnad till leverantör/tillverkare och inte har någon insyn i hur det fungerar, vi kan med andra ord egentligen aldrig vara säkra med stängd källkod, vi kan bara hoppas att deras vinstintresse stävjer de värsta idiotidéerna.

Jag ser inte det som en negativ sak att linus torvalds är rik, det är väl helt positivt, att vi alla kan använda programmen, gratis eller försöka bli rika med dem är ju poängen, inte om en individ blir rik. Ju fler som använder programmen, destå fler rapporterar buggar och ju fortare utvecklas programmen.