måndag, oktober 30, 2006

Reinfeldt bra för ekonomin

I dagens SvD (här) presenterades en undersökning som gjorts av konsortiet Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Enligt SKI har framtidstron ökat i och med det borgerliga maktövertagandet. 15.000 intervjuer har gjorts. SKI har räknat fram ett s.k. "framtidstroindex", där man redovisat svängningarna i "framtidskurvorna". Som ekonom blir det något lustigt när makroekonomer skall försöka prata opinionsundersökningar utifrån det egna språkbruket, därav den valda feta stilen. I vilket fall är resultatet intressant.

Framtidstron när det gäller ekonomin i stort har stigit från 41,4 före valet, till 47,9 efter valet.

Samma mönster syns hos familjernas tro på den egna hushållsekonomin. Före valet var siffran 46,2, och efter valet hade den ökat till 49,4. SKI framhåller också att trenden stärkts ytterligare. Skandalerna har således inte fått den önskade effekt som oppositionen hoppats på.

Alliansen har all anledning att fira.

Inga kommentarer: