tisdag, oktober 17, 2006

Massmedia ej konsekvent

I morses fick jag en undersökning gjord av Michael Helldal tillsänd mig. Denna undersökning sändes till de största mediabolagen i Sverige och några aktiva bloggare. Rubriken lyder: "Media 'slappare' med den förra regeringen?"

Enligt Herrdal finns det en rad f.d. ministrar som haft svart arbetskraft. Bland dessa återfinns Mona Sahlin och Thomas Bodström. Se vidare Fredrick Federleys kommentar här.

Bland de f.d. ministrar som inte betalat TV-avgift finns följande nämnda:

Thomas Bodström - justitieminister
Björn von Sydow - försvarsminister/talman
Berit Andnor - barn och familjeminister
Morgan Johansson - folkhälso och socialminister
Sven Erik Österberg - Kommun och finansmarknadsminister
Ulrica Messing - Infrastrukturminister
Marita Ulvskog - kulturminister
Ylva Johansson - vård och äldreomsorgsminister
Ibrahim Baylan - skolminister/utbildningsminister


Vidare menar Herrdal att en av de två vars namn är Göran Persson (s) som fanns i den dåvarane regeringen inte betalat någon TV-avgift. Huruvida det är den f.d. statsministern eller ej, har inte Herrdal kunnat utröna. Till detta kommer att språkröret Peter Eriksson (mp) ej betalat någon TV-avgift.

3 kommentarer:

t.C sa...

bra inlägg! man ska inte kasta sten i glashus, inte heller kasta pil i kuvös!

Christian Swedberg sa...

Danke sehr! Och kan inte göra annat än att hålla med och glädjas över att ha lärt mig ett nytt uttryck; "kasta pil i kuvös" :-D

Dag Elfström sa...

Fast, inte en riktigt rättvisande analys. Den räknar inte med det faktum att deras respektive kan betala tv-licens.