fredag, oktober 06, 2006

Mörkläggningen

Regerinskansliet brukar normalt radera längder med telefonsamtal efter tolv månader, men efter Tsunamin framgick det att Lars Danielssons, Göran Perssons närmaste man, uppgifter inte stämde överens med Hans Dahlgrens minnesbild.

Regeringen sökte då samtalsuppgifter från 4.500 telefoner. I juli 2005, sex månader efter Tsunamikatastrofen, raderades uppgifterna. Regeringskansliet beordrades således att frångå sina normala rutiner. Här finns två intressanta frågor:

Vem gav ordern? Hurpass korrumperad var den socialdemokratiska regeringen? (se här och här)

Inga kommentarer: