måndag, oktober 09, 2006

Svenska kvinnor konservativa!

Det slår Elise Claeson fast i dagens SvD (se här). Claeson skriver:

"Den nya kvinnohögern verkar vara borgerligare än många borgerliga politiker. Den kräver inte fifty-fifty-jämställdhet och genuskurser i regeringen à la Maud Olofsson. Den talar inte om kvinnofällor à la Lars Leijonborg.

Nej, precis som de gifta kvinnor som röstade fram Bush till valseger 2004, verkar svenska kvinnor ha återupptäckt borgerliga dygder som arbetsamhet, sparsamhet och privat initiativkraft. De verkar också ha återupptäckt borgerliga institutioner som hemmet, familjen och äktenskapet och insett att välfärd och trygghet kan skapas av människorna själva – utan hjälp av Försäkringskassan och socialen.

Kvinnorna har flyttat den svenska mitten åt höger.
Det skrämmer inte bara vänstern, utan säkert också den borgerliga Alliansen som vänstrar med gamla vänstermitten där LO har bestämt att det inte finns några systemfel."


Väl talat! I Sverige har de kvinnor som velat vara hemma med barnen beskrivits som korkade, att de "hamnat i kvinnofällan". Här får inte kvinnor göra sina egna val. Att det i realiteten ser ut som så, att det inom flertalet familjer är kvinnan själv som vill vara hemma med barnen, liksom det faller sig naturligt att kvinnor tar ut någon förälderledig månad mer än mannen, pga. att mannen inte ammar, tar vänsterelitismen ingen hänsyn till. Ni minns kanske Gudrun Schymans svar på den frågan? "Med dagens teknik kan man på medicinsk väg få mannen att producera bröstmjölk [...] och att föda barn". För en feminist är ingenting heligt. Att vilja vara hemma med sina barn, det är kvinnofällan det.

Nu har kvinnorna sagt sitt, och översittarna har försvunnit ur riksdagen. Kommer nu äntligen alliansen att se till så att familjerna själva får styra över egen barnuppfostran? Jag vill se ökade möjligheter för både män och kvinnor att få vara hemma med barnen, en möjlighet jag gärna skulle utnyttja om den möjligheten gavs mig. Får vi nu äntligen se en politik som stärker äktenskapets helgd, låter familjer vara självbestämmande, och som slår hål på den politiska detaljstyrningen hemma vid matborden?

Inga kommentarer: