torsdag, oktober 19, 2006

Die Welt avslöjar Nordkorea del I

"Rassenideologie unter kommunistischen Vorzeichen", dvs. Rasideologi under kommunistiska förtecken, är rubriken på tyska Die Welts analys av Nordkorea (här). Man belyser träffande hur totalitära irrläror uppstår i ett radikalt klimat. I Tyskland var det socialistiska revolutioner (röda som bruna) som avlöste varandra, paramilitära föband som stred mot varandra på öppen gata och den tyska demokratins brister som ledde fram till Hitler. I Nordkorea har den socialistiska diktatorn, Kim Jong Il, börjat förbereda en politik för att "hålla det koreanska blodet rent". Hans far kallas "den store", och han själv "den käre ledaren". Die Welt drar här direkt kopplingen till den benämning som användes i Tyskland; Führer. Man drar också en parallell till Iran, där det totalitära systemet underblåser förnekande nynazistiska och nationalmarxistiska läror, som förnekar förintelsen, liksom islamismen talar öppet om ett förintande av judarna.

Såpass lika är de totalitära systemen att socialism och fascism går hand i hand. Man lyfter också fram att Nordkorea, likt den dåtida japanska imperialismen, med hjälp av militär styrka, nu med atomvapen, kan våga sig på en expansiv politik i Sydvöstra Asien. Är det början på ett ideologiskt återtåg till 30-talet vi nu ser?

2 kommentarer:

Michaël Lehman sa...

Är det inte så, att Kim Jong Ils fader Kim il Sung kallas »den store ledaren», medan Kim Jong Il själv kallas »den käre ledaren»?

Christian Swedberg sa...

Du har naturligtvis rätt i detta, och sakfelet är åtgärdat.