tisdag, september 05, 2006

Siffrorna Regeringen vill dölja

Tidigare har SCB på regeringens uppdrag årligen redovisat statistik över antalet personer i åldrarna 20-64 år som försörjts med bidrag eller andra sociala ersättningar i augusti månad. Men så ej i år. Officiellt heter det att "det blir för dyrt". I stället skall regeringen själva ta fram siffror, lagom till budgeten 2007. Man missade dock att sätta konjunkturinstitutet (KI) på pottan. Förra veckan offentliggjordes deras rapport, och här följer siffrorna regeringen vill dölja:


  • 176.600 människor är sjukskrivna, antingen med sjukpenning eller rehabiliteringspenning
  • 460.700 svenskar är förtidspensionerade, en stödform som numera kallas ”sjuk- och aktivitetsersättning”
  • 199.200 är öppet arbetslösa och försörjs av arbetslöshetskassorna
  • 140.500 är sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska program och försörjs av Ams
  • 94.000 människor lever på socialbidrag

Över en miljon människor i arbetsför ålder är alltså beroende av olika offentliga ersättningssystem för sin försörjning. Den exakta siffran är 1.071.000. En marginell förändring sedan i fjol då det var 1.072.000 stycken. (se här för utförlig info.) Hur länge tänker Pär Nuder och Göran Persson påstå att "det går bra för Sverige"?

I partiledarutfrågningen i SVT, då elpriserna diskuterades, sade statsminister Persson att elpriserna inte kunde göras något åt, och att man inte kan styra den privata marknaden. Han menade på att det var avregleringen och elföretagens fel. Han sade också att vi därför framöver kunde vänta högre elpriser. Vad Persson inte sade, var att socialdemokraterna med miljömupparna höjt skatten med 4.000 kronor för en vanlig elkonsument, sedan 1994. Det som statsministern heller inte nämnde var att man redan kommit överens med samma miljömuppar, som numera tycks styra landet, att skatteväxla 13 miljarder. Ytterligare 4.000-5.000 kronor i höjning av elpriset, bara i skatt. Så försöker den grön-röda röran föra folket bakom ljuset. Vill du inte tvingas flytta hemifrån? Byt regering!

Så en kort kommentar till "Folkparti-spionaget". Nu kommer uppgifter om att SSU ligger bakom. Och ärligt talat, vem går på att "topp-hemligt material" ligger på en databas, där inloggningsnamn och lösenord är detsamma? Antingen omger sig socialdemokraterna med totalt inkompetent folk, eller också är det här, precis som antyds, att SSU medvetet läckt informationen till Folkpartiet. Det skall bli intressant att se vad utredningen i ärendet slutligen kommer fram till.

Inga kommentarer: