lördag, september 23, 2006

Bra början

Inledningen på alliansens regering har börjat väl. Att riva upp de föreslagna ändringarna inom LAS var en god början. Förändringarna skulle ha inneburit att en anställd skulle ha rätt till ett jobb på heltid efter att ha arbetat sex månader som vikarie. Vidare ville man att deltidsanställda efter en viss tid skulle ha rätt till heltidsjobb. Var detta bra åtgärder från socialdemokratins sida? Skulle dessa ha genererat fler jobb om inte alliansen nu skjutit dem i sank? Ingalunda, tvärtom.

Ponera följande exempel: En dagisfröken blir mammaledig under ett år, och en vikarie behövs. Som ung och student, skulle en sådan tjänst vara attraktiv för att dra in extra inkomster till hushållet utöver studierna. Men om det skulle vara lagstadgat att jag måste gå över till heltid efter sex månader, skulle jag dra mig för att söka jobbet, liksom den personalansvarige, om han/hon inte vill riskera sin ekonomi genom att behöva ta in personal som kan bli fast, drar sig för att anställa.

Ovanstående exempel kan ställas på vilken arbetsplats som helst. Skall en företagare/verksamhetsansvarig våga anställa, för det är en risk och ekonomisk kostnad, måste det finnas en flexibilitet i systemet. Jag har tidigare använt mig av Danmark som jämförelse. Danskarna saknar LAS och MBL, men är ändå tryggast i Europa med sin arbetsmarknad. Det är lättare att avskeda i Danmark, men det är samtidigt lika lätt att få tag på jobb. Företagare är inga onda människor, som går och väntar på att få avskeda folk till höger och vänster, vilket den socialdemokratiska lagstiftningen antyder. Gör man sitt jobb och sköter sina uppgifter, blir man kvar på jobbet. Då kan man övergå från deltidsanställning till heltid och göra karriär per automatik, om företagsledningen är nöjd med ens insats. Svårare än så är det inte.

Att alliansen tagit bort de socialistiska förändringarna inom LAS innebär ett första steg mot en öppen arbetsmarknad, där företagare inte behöver se nyanställningar som risker, utan investeringar. Svenskt Näringsliv har redan spått att detta är vägen att gå för att få Sverige i arbete, och Danmark visar hur en sådan politik för arbete ser ut empiriskt.

2 kommentarer:

Tomas Jonsson sa...

Nej arbetarna ska minsann inte känna trygghet. Det bästa vore om man kunde få bort alla fast anställda inom äldreomsorgen och enbart köra med timvikarier. Då slapp man binda upp sig vid en massa lågutbildade som skulle komma och kräva fortbildning och semester och bli sjukskrivna.

Christian Swedberg sa...

Denna "trygghet" låser folk ute från arbetslivet, till otrygghet och bidrag. Det bästa inom äldrevården vore att få dit personal med adekvat utbildning, men för att detta skall kunna nås, måste lönerna upp, och detta når man enbart genom att utöka finansieringsmöjligheterna, men också att personalen får större inflytande över den egna verksamheten.

Som det är i dag är det alldeles för många, som du säger, lågutbildade som egentligen inte borde vara där, då de saknar adekvata kunskaper för vård av äldre. Sedan skall självklart varje person i arbete ha semester, och kunna bli sjukskriven om så behövs, det finns det ingen som motverkar.