onsdag, september 20, 2006

Analys av valnederlaget

Olle Sahlström, f.d. LO-ombudsman, som frystes ute pga. kritiken mot Rörelsen, gör en intressant analys av socialdemokratins nederlag.

Han beskriver en starkt patriarkal organisation, med enbart makten och inget annat än makten framför ögonen. Kommer det att bli en förändring om det blir en kvinna som partiledare? Sahlström svarar nej på den frågan.

- Jag såg en socialdemokrati på teve i Göran Perssons gestalt och inte för ett ögonblick tror jag att den kommer att förändras bara för att någon annan tar hans plats. Inte ens om det är en kvinna, så länge en genomlysning inte sker av en partikultur marinerad i sin egen självgodhet. Och på mycket nära håll har jag sett hur bara de kvinnor kommer ifråga som är till lags och inte utmanar den patriarkala ordningen, säger Sahlström
Han beskriver ett parti som sedan långt tillbaka övergav arbetslinjen. Ett parti som präglas av pampar. I de kommuner där socialdemokratin härskat under längre tid, belyses också något som för var demokrativän borde vara ett varningens ord att komma ihåg också inför valet 2010;

- Och det var i Motala som i Katrineholm på Persson tid, eller i vilken annan kommun med mångårigt socialdemokratiskt maktinnehav som helst. Den leds av en politisk fadersgestalt. Runt honom finns en inre krets och i den delas förtroenden och fattas beslut och ingen annanstans. [...] Ur deras munnar strömmar samma gamla budskap: tyck, tänk och gör som jag, annars får du inte vara med i min gemenskap, fortsätter Sahlström.
Var det socialdemokraterna som byggde Sverige? Nej, de förstörde den demokratiska institution som påbörjades under slutet av 1800-talet, av De Geer m.fl. Man hjälpte den liberala regeringen att införa rösträtten, men så snart man fick makten visade man sitt rätta ansikte. För socialdemokraterna har alltid makten varit gällande. Ord som solidaritet, rättvisa och demokrati, har enbart varit floskler, den vita silkeshandsken man dolt järnnäven under.

Inga kommentarer: