torsdag, september 29, 2005

Alliansen överens om försvaret

Centerpartiet har krävt breda blocköverskridande överenskommelser i försvarsfrågan, men sedan socialdemokraterna valt att helt göra upp med miljöpartiet och kommunisterna har de borgerliga stängts ute från överläggningarna. Den senaste tidens nedläggningar och nedragningar inom försvaret visar tydligt att försvarsfientliga kommunister och miljöpartister också fått ett utökat inflytande över säkerhetsfrågorna.

I en gemensam motion har alliansen kommit överens om en egen försvarspolitik för att rädda det som räddas kan av svenskt försvar. Göran Persson styr med dubbla budskap i denna frågan. Man låter samarbetspartierna skära ned, samtidigt som Persson vill utöka beställningen av stridsmateriell, bl.a. genom att bygga u-båtar och obemannade stridsflygplan.

De borgerliga vill satsa på försvaret. Även fortsättningsvis skall det vara män och frivilliga kvinnor som mönstrar. Kvinnor skall inte tvingas mönstra eftersom vi inte har ett behov av mera personal inom det militära.

Man skall satsa på utlandstjänst och de mönstrande som vill göra utlandstjänst skall få förtur till den militära utbildningen. Utlandstjänstgöring kommer också krävas av dem som ämnar bli reservofficerare för att få en erfaren och kunnig officerskår.

Alliansen satsar för framtiden. Den röd-gröna röran skär ned för att fylla hål i budgeten i hopp att behålla makten.

Inga kommentarer: