måndag, september 12, 2005

Mera F!

Nu hoppar Susanne Linde, en av grundarna, av Fi. Anledningen är konflikter med Tiina Rosenberg. Susanne Linde var en av dem som skulle bredda partiet. Hon har tidigare varit kommunalpolitiskt aktiv för Folkpartiet, men röstade dock på vänstern i senaste valet. Tiinas kommentarer om att "en bra moderat är en död moderat", liksom att hon skall ha talat nedlåtande om folk inom kyrkan och klassat ned vita, heterosexuella medelålders kvinnor, blev för mycket.

Konflikterna har avlöst varandra, ofta utan att ha blivit lösta, och Linde har tidigare gjort klart att om Tiina blir invald i styrelsen lämnar hon partiet. Så har nu skett.

Rosenberg har pekat ut flera kvinnors heterosexualitet som något negativt för partiet och diskriminerat dem. Problemen och radikalismen inom F! växer och växer...

Inga kommentarer: