måndag, september 19, 2005

(S)tatens förtryck

Idag släcks det analoga nätet ner över Visby. Fram skall istället det digitala TV-nätet. Detta är ett praktexempel på hur socialdemokratin med samarbetspartierna utövar sitt förtryck gentemot svenska folket. Förvånande är borgerlighetens tystnad. Den enda som på allvar fört fram kritik är Folkpartiets Lars Leijonborg. Kritiken är befogad.

Alla människor kommer inte att få tillgång till det nya nätet. Det kommer att bli en fråga om ekonomi, om man har råd att titta på TV i fortsättningen. Ett flertal pensionärer jag har varit i kontakt med i samband med valkampanjen inför kyrkovalet, har sagt att de kommer bli tvungna till att sluta se på TV. Med det analoga nätet räcker det med en TV-antenn för att få bild. Med det digitala måste du köpa en box. Får du inte bra bild på boxen kan du behöva flytta antennen på huset, samt köpa parabol eller annan extra utrustning. Du sponsrar det digitala nätet via skattesedeln, samtidigt som du kan behöva tvingas gräva ännu djupare i plånboken för att kunna få bra bild. För Asta, 74 år, räcker pengarna knappt till för att leva som det är idag. Den nya tekniken med tillkommande kostnader klarar hon inte av.

Det samma gäller med byggnationen av 3G-master. Här har moderaterna varit aktiva motståndare. 3G-nätet har staten beslutat bygga ut, med statlig delfinansiering. Om en privatperson inte vill ha 3G-mast i närheten av ens hus eller på ens tomt, har staten stiftat en lag som innebär att staten kan expropriera marken, dvs. vänsterkartellen skiter i din folkliga rätt att bestämma över din egen mark. Den statliga ångvälten kör över dig och bygger sin mast ändå.

Varför detta agerande? 3G-nätet växer, men få väljer att köpa 3G-telefoner. Uppenbarligen är detta något inte folket vill ha. I sådana fall hade det funnits en marknad för det. Nu tvingar man fram en förändring från statens håll. Vänsterkartellen talar ofta om för oss att reklam är fel i TV. Att det kan påverka folk att köpa produkter som de egentligen inte behöver. Med reklam har vi ett fritt val att köpa, eller inte köpa. När socialdemokratin bestämt sig, får vi en produkt, vare sig vi vill eller ej.

Det digitala nätet är idag redan omodernt. Det som växer utomlands är att se på TV via Internet kabel. Det är billigt, snabbt och effektivt. Det är även inom denna sektor som telefonin växer. Varför är då vänsterkartellen månt om att driva på den digitala utvecklingen? För att "marknaden" inte skall styra TV-utbudet, dvs. vi skall inte själva få välja vad vi skall få se på. Staten vill ha kontrollen, så att vi inte får "fel" nyheter eller "fel" information. Socialdemokraternas Margareta Ulvskog har själv sagt att socialdemokraterna behöver köpa upp flera tidningar eftersom "en alltför kritisk bild har presenterats av socialdemokratin".

Sverige är den sista Sovjetstaten.

Inga kommentarer: